Wyroby ftalowe

Są to wyroby lakierowe, w których spoiwo lakiernicze stanowi żywica ftalowa, Jest to duża grupa wyrobów, przede wszystkim stosowanych jako farby i emalie ogólnego stosowania. Wyroby ftalowe odznaczają się dużą odpornością na wpływy atmosferyczne, dobrą rozlewnością i połyskiem, a przede wszystkim krótszym okresem wysychania w stosunku do wyrobów olejno-żywicznych (8-16 godz. w normalnych warunkach klimatycznych). Jest wiele odmian wyrobów ftalowych, a mianowicie:

Wyroby ftalowe modyfikowane. Modyfikowanie żywic ftalowych przede wszystkim olejami i stopami olejno-żywicznymi pozwala otrzymywać pożądane dla poszczególnych zastosowań właściwości. Wyroby tej podgrupy odznaczają się dużą odpornością na czynniki zewnętrzne i zdolnością wysychania w temperaturze pokojowej. W ramach tej grupy są produkowane emalie do wykańczania mebli.

Wyroby ftalowe kopolimeryzowane są to wyroby, w których składnikiem błonotwórczym jest żywica ftalowa modyfikowana styrenem w wyniku tzw. kopolimeryzacji, w efekcie czego styren zostaje wbudowany chemicznie w cząsteczkę żywicy. Dzięki temu żywica ftalowa zachowuje swoje zasadnicze właściwości, a dodatkowo zyskuje bardzo ważną cechę szybkiego wysychania powłoki w normalnych warunkach klimatycznych. Czas wysychania styrenowanych wyrobów lakierowych wynosi tylko 2 godz. (całkowite wyschnięcie). Pyłosuchość powłoka osiąga już po 10 min. Jest to niezmiernie istotne dla warunków przemysłowego malowania i lakierowania. Żywica styrenowana nadaje się szczególnie do wytwarzania wyrobów pigmentowanych. Wyroby styrenowane z tego powodu oraz dzięki innym cennym właściwościom znalazły zastosowanie do malowania stolarki budowlanej zarówno na budowie, jak i w zakładach produkcyjnych. Grupa wyrobów kopolimeryzowanych wykazuje dalsze tendencje rozwojowe i będzie się rozszerzać o inne wyroby oparte na kopolimerach żywic ftalowych, np. ftalowo-akrylowych, ftalowo-epoksy- dowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>