Wyroby lakierowe olejne i olejno-żywiczne

Wyroby olejne są sporządzane na specjalnie przygotowanych olejach, czyli na pokostach oraz na roztworach tych olejów z żywicami. Wyroby te są znane pod nazwami pokostów, lakierów olejno-żywicznych, farb, emalii, kitów, szpachlówek, wypełniaczy porów, międzywarstw itp. W grupie wyrobów olejnych wyróżnia się wyroby podkładowe i powierzchniowe, wewnętrzne i zewnętrzne (do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń). Przez odpowiedni jakościowo i ilościowo dobór poszczególnych składników można uzyskać wyroby wodoodporne lub nie. Farby różnią się od emalii tym, że zawierają więcej pigmentów i są oparte na spoiwie olejowym, podczas gdy emalie są sporządzane na spoiwie lakierniczym, tj. olejno-żywicznym. Wszystkie wyroby zawierają nieznaczny dodatek sykatyw.

Lakiery olejno-żywiczne zazwyczaj nie sq barwione i powłoka ma kolor wynikający z naturalnej barwy składników (w przybliżeniu bezbarwne). Pigment wprowadzony do spoiwa olejowego lub lakierowego w postaci zdyspergowanej nadaje powłoce barwę i zdolności krycia podłoża.

Wysychanie wyrobów olejnych i olejno-żywicznych następuje w wyniku odparowania rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych, a częściowo w wyniku utleniania olejów zawartych w spoiwie. Charakterystyczną cechą lakierowych wyrobów olejno-żywicznych jest ich długi okres wysychania (24-48 godz.), co ogranicza ich zastosowanie, szczególnie w produkcji przemysłowej. Mimo to asortyment tej grupy wyrobów jest nadal duży, a zużycie, szczególnie do potrzeb gospodarstwa domowego oraz do celów specjalnych, jest nadal znaczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>