Malowanie stolarki okiennej wyrobami chemoutwardzalnymi

– Zestaw materiałów:

– 1) farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca popielata (7320-265-820),

– 2) podkład chemoutwardzalny na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku biały (7331-472-010),

– 3) emalia chemoutwardzalna na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku biała (7360-472-010),

– 4) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na chlorosilanie (8221-895-000),

– 5) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na kwasie fosforowym (8221-893-000) lub na kwasie p-toluenosulfonowym (8221894-000),

– 6) kit szpachlowy celulozowy ogólnego stosowania biaiy (4141361-010) lub kit szpachlowy chemoutwardzalny biały,

– 7) rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych do elektrostatycznego natrysku (8153-358-000).

Przygotowanie materiałów. Farbę prqd o przewodzącą miesza się z utwardzaczem na kwasie fosforowym lub na kwasie p-toluenosulfonowym w stosunku 10:1 i rozcieńcza rozcieńczalnikiem do elektrostatycznego natrysku do lepkości roboczej 40-45 s.

Podkład chemoutwardzalny miesza się z utwardzaczem na chloro- silanie w stosunku 100:7 i rozcieńcza rozcieńczalnikiem podanym w zestawie do lepkości 25-40 s. Do przygotowania emalii stosuje się taki sam utwardzacz i w takich samych proporcjach oraz ten sam rozcieńczalnik, Lepkość robocza emalii wynosi 28-40 s.

Technologia malowania. Malowanie stolarki okiennej materiałami chemoutwardzalnymi przebiega w tych samych urządzeniach, jak malowanie materiałami ftalowymi kopolimeryzowanymi styrenowanymi. Parametry zanurzania i wynurzania podzespołów oraz parametry i warunki natrysku elektrostatycznego sq również takie, jak opisano poprzednio. Kolejność operacji jest następująca:

– 1) szlifowanie papierem ściernym nr 70 i 100, a następnie dokładne odpylenie podzespołów,

– 2) naniesienie warstwy farby prądoprzewodzącej w ilości ok. 230 g/m2 przez zanurzanie podzespołów,

– 3) suszenie warstwy farby w warunkach otoczenia 2 godz„ a w temp. 40-60°C 40 min

– 4) szlifowanie warstwy farby papierem ściernym nr 150 ręcznie lub przy użyciu szlifierek oscylacyjnych, taśmowych ręcznych i odpylenie

– 5) kitowanie nierówności kitem szpachlowym celulozowym lub chemoutwardzalnym ręcznie szpachlą,

– 6) suszenie warstwy kitu w warunkach otoczenia w ciągu 2 godz.,

– 7) szlifowanie miejsc kitowanych papierem ściernym nr 150 i dokładne odpylenie powierzchni,

– 8) naniesienie warstwy podkładu metodą natrysku elektrostytycz- nego w ilości ok. 160 g/m2,

– 9) suszenie warstwy podkładu w temp. 20-30°C do stanu pyło- suchości w ciągu ok. 10-15 min, po czym należy niezwłocznie nanieść warstwę emalii,

– 10) naniesienie warstwy emalii metodą natrysku elektrostatycznego w ilości ok. 140 g/m2,

– 11) suszenie powłoki w suszami strefowo w następujących warunkach:

– I strefa odparowania w temp. 20-30°C 5 min

– II strefa suszenia w temp. 40-70°C 35 min

– III strefa chłodzenia w temp. 20-3Q°C 5 min

Wykańczanie malowania stolarki drzwiowej

Po wysuszeniu wyroby podlegają sezonowaniu w warunkach otoczenia w ciągu 24 godz., po czym można przystąpić do ich montażu.

Uwaga: Materiały użyte do natrysku elektrostatycznego mogą być również nanoszone metodą natrysku pneumatycznego. Przy natrysku pneumatycznym do podkładu zwiększa się dodatek utwardzacza do 10% oraz podkład rozcieńcza się do lepkości roboczej 25-30 s, Do natrysku elektrostatycznego podkład powinien spełniać następujące warunki: opór właściwy 6’105-310″ Q-cm stała dielektryczna 6-10 To samo dotyczy emalii.

Przy nanoszeniu emalii za pomocą natrysku pneumatycznego należy zmienić utwardzacz. Stosować należy wtedy utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000) w ilości 8%.

Obecnie nie praktykuje się już malowania stolarki drzwiowej na budowie, jeśli chodzi o stolarkę wytwarzaną w zakładach przemysłowych.

W zakładach wytwarzających stolarkę drzwiową proces kończy się całkowitym wykończeniem stolarki, tak że na budowie pozostaje tylko jej wmurowanie i zamontowanie.

Do malowania stolarki drzwiowej stosuje się obecnie w zasadzie dwie metody wykańczania i dwa rodzae materiałów, a mianowicie:

– 1) materiały ftalowe kopolimeryzowane styrenowane nanoszone metodą natrysku pneumatycznego,

– 2) materiały chemoutwardzalne nanoszone metodą polewania. Oczywiście nie wyklucza się możliwości stosowania innych ma- ' teriałów, jak materiały olejne, olejno-żywiczne oraz inne, np. stosowane do malowania mebli, zwłaszcza jeśli chodzi o stolarkę malowaną na budowie po jej zamontowaniu czy też przy wszelkiego rodzaju renowacjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>