Malowanie mebli kuchennych – kontynuacja

Przygotowanie materiałów polega na usunięciu kożucha, wymieszaniu pigmentu i doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury oraz lepkości roboczej: farba emulsyjna 20-30 s szpachlówka ftalowa 30-40 s ok. 60 s do polewania 25-30 s emalia ftalowa półmatowa ok. 60 s emalia ftalowa modyfikowana 50-60 s farba olejna i ftalowa 25-30 s Do podłoża z płyty pilśniowej można stosować następujący proces nanoszenia materiałów:

– 1) naniesienie farby emulsyjnej pędzlem w ilości 40-60 g/m2,

– 2) suszenie w temperaturze otoczenia 6 godz.,

– 3) naniesienie szpachlówki ftalowej na polewarce w ilości 200 g/m2 tylko na prawe strony płyt,

– 4) suszenie w temperaturze otoczenia 12 godz.,

– 5) szlifowanie papierem nr 150 i 240 z prędkością taśmy 12-16 m/s,

– 6) oczyszczenie powierzchni przez odpylenie i wytarcie,

– 7) -naniesienie warstwy emalii ftalowej matowej na lewe strony, a modyfikowanej na prawe strony, na polewarce w ilości ok. 150 9/m2,

– 8) suszenie w warunkach otoczenia 12 godz.

– Do podłoża z drewna można stosować następujący proces nanoszenia materiałów:

– 1) nasycenie pokostem rozcieńczonym benzyną w stosunku 1:1,

– 2) suszenie w warunkach otoczenia 24 godz.,

– 3) naniesienie farby olejnej do gruntowania w ilości ok. 60 g/m3r

– 4) suszenie 24 godz. w warunkach otoczenia,

– 5) szlifowanie warstwy papierem nr 150,

– 6) oczyszczenie powierzchni,

– 7) naniesienie szpachlówki ftalowej w ilości 200 g/m2,

– 8) suszenie 16 godz. w warunkach otoczenia,

– 9) szlifowanie warstwy papierem nr 150 i 220,

– 10) oczyszczenie powierzchni,

– 11) naniesienie emalii ftalowej modyfikowanej w ilości ok. 150 g/m2,

– 12) suszenie 12 godz. w warunkach otoczenia.

Podane przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości wykańczania. Mogą tu być zastosowane materiały chemoutwardzalne, styreno- wane, poliwinylowe, chlorokauczukowe itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>