Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie

Zbyt wolne i niedostateczne utwardzanie się powłoki lub zbyt szybkie nieodpowiednia żywica lakierowa, nieodpowiedni utwardzacz iub niewłaściwa jego ilość, nieodpowiednia parafina w lakierze lub za mała ilość parafiny, nieodpowiednie proporcje składników, nieodpowiedni gatunek drewna, za niska temperatura utwardzania, zbyt krótki czas żelowania, nierównomierny wypływ lakieru z obu głowic sprawdzić wymienione czynniki przed użyciem zmienić żywicę, zmienić utwardzacz, zapewnić właściwe proporcje składników nie używać drewna gatunków: teak, masonia, palisander iub stosować podkład z lakieru poliuretanowego zapewnić temperaturę lakieru i otoczenia w granicach 18-22°C przestrzegać czasu żelowania ok. 18-20 min regulować wypływ lakieru z głowic

Nierównomierna grubość powłoki nierównomierny wypływ lakieru na całej długości szczeliny, nierównomierna chłonność podłoża, niejednakowa zwilżalność podłoża na skutek zaplamień, obecność wosków lub tłuszczów, złe spoziomowanie elementów w czasie żelowania, wadliwe działanie urządzeń transportowych polewarki lub wózków przed zżelowaniem, nierówne podłoże zapewnić jednakowy wymiar szczeliny na całej długości zapewnić jednakową gładkość i strukturę' podłoża, bez plam tłuszczowych i woskowych zapewnić Idealnie równe podłoże zapewnić idealne spoziomowanie przenośników polewarki i wózków oraz podłogi zapewnić równomierny transport elementów przed zżelowaniem, nie szarpać wózków

Niedostateczna przyczepność warstw powłoki i powłoki do podłoża zbyt długa przerwa pomiędzy pierwszym a drugim naniesieniem, zbyt duża wilgotność podłoża, zapylenie lub zabrudzenie podłoża przy właściwych warunkach żelowania przestrzegać, aby drugą warstwę nanosić nie później niż po 20 min przestrzegać, aby elementy nie były zapylone, zabrudzone i aby wilgotność nie przekraczała 10%

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>