Kolejność operacji lakierowania

Przygotowanie materiałów. Lakier caponowy rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania do lepkości roboczej 20-28 s przy nanoszeniu natryskowym, albo do lepkości 35-45 s przy nanoszeniu pędzlem lub przez polewanie. Lakier nitrocelulozowy do mebli matowy nie wymaga rozcieńczania. Lakier chemoutwardzalny Chemosil miesza się najpierw z utwardzaczem podanym w zestawie materiałów w stosunku 100:5, a następnie rozcieńcza rozcieńczalnikiem do wyrobów chemoutwardzalnych do lepkości roboczej 20-25 s przy nanoszeniu natryskowym lub do lepkości 40-50 s przy nanoszeniu pędzlem. Po zmieszaniu z utwardzaczem lakier nanosi się na lakierowane powierzchnie po upływie 30 min. Żywotność lakieru wynosi 24 godz.

Przygotowanie powierzchni zależy od rodzaju lakierowanych wyrobów i od rodzaju wykończenia. Powierzchnie elementów wykańczanych na mat szlifuje się najpierw papierem ściernym nr 80, a następnie 120 lub 150, a przy wykańczaniu na połysk kolejno nr 80, 120 i 180. Posadzki szlifuje się jednorazowo papierem ściernym nr 70 lub 80 tylko wzdłuż włókien. Po oszlifowaniu powierzchnie dokładnie odpyla się i wyciera dokładnie szmatką flanelową. Kolejność operacji lakierowania:

– 1) naniesienie warstwy lakieru nitrocelulozowego bardzo cienką warstwą,

– 2) suszenie w warunkach otoczenia w czasie 2 godz.,

– 3) lekkie przeszlifowanie papierem ściernym nr 180,

– 4) naniesienie drugiej warstwy lakieru nitro,

– 5) suszenie w warunkach otoczenia 2 godz.,

– 6) naniesienie lakieru Chemosil,

– 7) suszenie w warunkach otoczenia 6 godz,,

– 8) naniesienie drugiej warstwy lakieru Chemosil,

– 9) suszenie w warunkach otoczenia 12 godz.,

– 10) szlifowanie papierem ściernym nr 320 i dokładne odpylenie powierzchni,

– 11) naniesienie trzeciej warstwy lakieru Chemosil,

– 12) suszenie w temperaturze otoczenia 12 godz.,

– 13) sezonowanie 2-3 dni.

W zależności od potrzeby można stosować tylko jedną warstwę lakieru nitrocelulozowego i tylko dwie warstwy lakieru chemoutwardzal- nego. Dwie warstwy lakieru nitrocelulozowego stosuje się w przypadku konieczności dokładnego izolowania podłoża przed niekorzystnym działaniem lakieru chemoutwardzalnego, np. przy konieczności zachowania idealnie białej powierzchni wybielanego drewna lub w przypadku uprzedniego barwienia lakierowanego podłoża barwnikami wrażliwymi na działanie utwardzacza. W takich przypadkach naniesienie jednej warstwy lakieru nitrocelulozowego może okazać się niewystarczające. Liczba warstw lakieru chemoutwardzalnego może być dowolna i zależy od żądanej grubości powłoki wykończeniowej i sposobu końcowego jej uszlachetnienia. Jeśli powłoka lakieru po jej wysuszeniu ma być szlifowana lub szlifowana i polerowana, jest wymagana liczba warstw 3-5 lakieru chemoutwardzalnego. Przeważnie jednak nie stosuje się przy lakierowaniu stolarki budowlanej opisanych wyżej zabiegów i wtedy liczba warstw lakieru wynosi 2-3, tak jak przy lakierowaniu podłóg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>