Nanoszenie przez polewanie cz. III

Lakier przed wlaniem do zbiornika należy doprowadzić do odpowiedniej lepkości. Lepkość lakieru wpływa nie tylko na grubość nanoszonej powłoki, lecz także i na ewentualne powstawanie pęcherzy. Pęcherze powstają wskutek pienienia się lakieru od ciągłego pompowania i krążenia oraz zmian lepkości w czasie lakierowania, a także wskutek tego, że powietrze zawarte w porach drewna pod wpływem nalewanego lakieru ulega najpierw ściśnięciu, a następnie rozprężeniu. Lepkość powinna być kontrolowana i korygowana w czasie pracy polewarki.

Bardzo ważną czynnością jest właściwa eksploatacja polewarki oraz jej konserwacja. Szczególną uwagę zwraca się na mycie. Po zakończeniu pracy zlewa się najpierw resztki lakieru ze zbiornika lub zbiorników, a na jego miejsce wlewa 20-30 I rozcieńczalnika danego lakieru.

Rozcieńczalnik wprawiony następnie pompq w ruch krąży przez 10-15 min. Po zlaniu zanieczyszczonego rozcieńczalnika myje się czystym rozcieńczalnikiem dyszę, filtr i pasy transportowe oraz wyciera na sucho,

W zakresie konstrukcji i funkcjonalności oraz łatwości obsługi polewarki przeszły szereg udoskonaleń. Przede wszystkim prędkość i podstawowe wielkości polewarek zostały dostosowane do włączania ich do linii wykończeniowych. Nowoczesną połewarkę f-my Hymmen przedstawiono na rys. 64, a jej schemat na rys. 65. Schemat krążenia lakieru w polewarkach przedstawia rys. 66. Zaletą przedstawionej polewarki jest precyzyjnie wykonana głowica, gwarantująca absolutną równoległość listew dyszy, co zapewnia nakładanie równomiernej warstwy materiału. Optymalne rozmieszczenie lakieru w głowicy zapobiega tworzeniu się pęcherzy przy polewaniu. Głowice mają mechanizmy jezdne, dzięki którym mogą być przesuwane do przodu lub odchylane do mycia i zabiegów konserwacyjnych oraz do ustawienia na odpowiedniej wysokości dokładnie nad rynną odpływową. Przed i za głowicami znajdują się tunele chroniące lakierowane elementy przed zapyleniem. Tunele te zapobiegają takie marszczeniu się powłoki przy znacznym ruchu powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>