Nanoszenie szpachlą

Watek używany do ręcznego malowania przedstawiono na rys. 30. Po zakończeniu pracy wałek natychmiast należy dokładnie wymyć w odpowiednim rozcieńczalniku lub w wodzie przy stosowaniu farb emulsyjnych.

Nanoszenie szpachlą. Za pomocą szpachli wyrównuje się wszelkie nierówności powierzchni kitem szpachlowym bądź nakłada się warstwę szpachlówki na całą wykańczaną powierzchnię, uprzednio zagruntowaną pokostem lub specjalnym podkładem, jako międzywarstwę pod emalie lub farby nawierzchniowe. W zależności od rodzaju pracy stosuje się kilka różnych rodzajów szpachli wykonanych z różnych materiałów, jak np. z blachy stalowej, gumy, skóry, tworzyw sztucznych i drewna.

Najczęściej są stosowane szpachle z blachy stalowej sprężystej z rękojeścią drewnianą. Pod względem kształtu stalowe szpachle mogą być dwóch rodzajów prostokątne i trójkątne. Szpachle prostokątne, określone normą PN-59/B-61035, wykonane z blachy 0,3 mm mają szerokość 20, 80 i 120 mm przy długości 50-100 mm. Szpachle trójkątne, określone normą PN-58/B-61042, mają szerokość od 40 do 80 mm, grubość blachy 0,3-0,6 mm.

Gumowych szpachli używa się do szpachlowania powierzchni nierównych na krawędziach i narożnikach. Niekiedy do takich robót stosuje się po prostu szpachle wykonane ze skóry pasowej. Szpachle gumowe sq wykonane z twardej, elastycznej gumy o grubości 4-5 mm. Kształt takich szpachli może być różny w zależności od potrzeby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>