Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych

Opisane warunki spełniają niektóre kleje poliwinylowe firmy Ra- koll, jak np. Duplit oraz 4118R+4118T ł>. W przypadku kleju pierwszego stosuje się 100 cz. wagowych kleju i 4 cz. wogowe utwardzacza Rakoll WP. W przypadku kleju drugiego stosuje się mieszaninę: 4 cz. wagowe kleju 4118R i 1 cz. kleju 411 ST. Specjalnie do tego celu zostały opracowane kleje krajowe przez modyfikowanie żywicy mocznikowej o symbolu U-70 za pomocą melaminy bądź polioctanu winylu (15). W pierwszym przypadku gotowy produkt został nazwany klejem M-M-F, a w drugim K-P-M.

Klej M-M-F jest produkowany z podstawowych składników: melaminy, mocznika i formaldehydu – oraz zawiera jako plastyfikator glicerynę i jako stabilizator – alkohol etylowy. Klej ten ma następujące właściwości : gęstość w temp. 20°C lepkość w temp. 20°C zawartość suchej masy żywotność bez utwardzacza

Klej K-P-M jest produkowany z mocznika (karbamid), polioctanu winylu i melaminy oraz zawiera plastyfikator i stabilizator. Właściwości kleju są następujące gęstość lepkość zawartość suchej masy żywotność bez utwardzacza

Jako utwardzacz stosuje się 1-proc. roztwór bezwodnika kwasu maleinowego. Oba kleje spełniają warunki stawiane przy produkcji oklein warstwowych. Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych polega na:

– 1) przygotowaniu bloków do sklejania,

– 2) przygotowaniu kleju,

– 3) naniesieniu kleju na arkusze fornirów i złożeniu w blok,

– Wg badań przeprowadzonych w IPDiRz.

– 4) prasowaniu bloków,

– 5) wyrównaniu boków na pile,

– 6) obróbce hydrotermicznej,

– 7) skrawaniu oklein warstwowych,

– 8) suszeniu oklein.

– 1. Przygotowanie bloków. Należy stosować forniry gatunków liściastych rozpierzchlonaczyniowych, o wilgotności 6-10%. Wilgotność wszystkich arkuszy powinna być jednakowa. Forniry powinny być czyste i nie zakurzone. Dobiera się arkusze o jednakowej długości i szerokości według założonego programu usłojenia okleiny warstwowej. Od spodu i z wierzchu bloku stosuje się względnie grube deski (30-40 mm),

– 2. Przygotowanie kleju. Klej przygotowuje się przez dodanie poszczególnych składników, oraz utwardzacza w przypadku klejów firmy Rakoll, dokładne wymieszanie mechaniczne i skontrolowanie lepkości gotowego kleju. Czas mieszania ok. 30 min dla klejów krajowych i 20 min dla klejów firmy Rakoll.

– 3. Nanoszenie kleju. Klej firmy Rakoll nanosi się dwustronnie na co drugi arkusz forniru i w czasie nanoszenia przekłada ułożony blok w tej samej kolejności arkuszy, tak aby wszystkie arkusze równo przylegały do siebie i nie wystawały. Do nanoszenia kleju stosuje się walce klejarskie. Ilość nanoszonego kleju wynosi 150-160 g/m2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>