Minimalna długość oklein

Z przytoczonej charakterystyki oklein wynika wielkie bogactwo rysunku drewna i olbrzymie zróżnicowanie barw. Należy dodać, że poza omówionymi typami oklein występują inne, pośrednie, które trudno zakwalifikować do jakiegokolwiek typu lub rozgraniczyć niektóre typy. Do tego należy dodać różne możliwości modyfikowania rysunku przez dowolne skrawanie tak płaskie (pod dowolnym kątem do osi pnia), jak też i obwodowe (przez dowolne ustawienie wyrzynka). W grę może wchodzić także możliwość skrawania oklein nożem falistym, jak też i skrawanie oklein z bloków klejonych wg najróżniejszego układu i upodobań artystycznych. Te cechy drewna i nowoczesna technika skrawania dają nieograniczone możliwości wzbogacania rysunku i wykorzystania dekoracyjnych cech anatomicznej budowy drewna.

Jeżeli chodzi o obłogi, nie wyróżnia się typów, ponieważ walory dekoracyjne obłogów nie mają żadnego znaczenia, gdyż zostają one ukryte pod okleiną lub pod powłoką wykończeniową,’kryjącą.

Z uwagi na stopień wykończenia rozróżnia się następujące okleiny: nietrasowane N – płaty mają kształt wynikający z kształtu skrawanego drewna, brzegowane B- płaty powstałe w wyniku wyrównania brzegów całych wiązek oklein bez wykrawania wad, trasowane T – piaty w kształcie regularnych prostokątów po usunięciu wad i wyrównaniu brzegów, formatki F – pojedyncze płaty lub zespól płatów sklejonych na spajarce albo przygotowanych do sklejenia, odpowiadających wymiarom oklejanego elementu. Kompozycja formatek oklein może być dowolna, zależna od założonego wzoru, upodobań, wymiarów posiadanych oklein itp. Przykłady komponowanych formatek przedstawiono na rys. 3.

Grubość oklein i obłogów wg cytowanej normy wynosi: 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 mm przy dopuszczalnych odchyłkach ±0,05 mm oraz 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 mm przy dopuszczalnych odchyłkach ±0,10 mm.

Minimalna, dopuszczalna szerokość oklein wynosi od 5 cm dla wzorów Wr, Bł, Flp, Flw, Wzp, Kw, Pr, Pł, dla pozostałych – od 10 cm. Stopniowanie szerokości co 1 cm. Minimalna długość oklein zależy od sposobu skrawania i wykończenia, np.:

– a) okleiny skrawane płasko i mimośrodowo, trasowane od 20 cm

– b) okleiny skrawane płasko i mimośrodowo, nie trasowane i brzegowane

– c) okleiny skrawane obwodowo obłogi do obróbki wykończenia wg pktu a obłogi „ „ „ ,, ,, b obłogi ,, „ ,, „ ,, c

– Stopniowanie długości co 10 cm. Dopuszczalne odchyłki długości +2 cm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>