Właściwe warunki suszenia – kontynuacja

Warunki suszenia. Podstawowym warunkiem suszenia jest równomierny rozkład temperatury na powierzchni suszonej powłoki. Równomierny rozkład temperatury zależy od równomiernego napromieniowania całej suszonej powierzchni.

Uzyskanie równomiernego napromieniowania przy promiennikach lampowych jest trudne. Na wielkość napromieniania ma olbrzymi wpływ odległość napromieniowanej powierzchni od źródła promieniowania, a rozkład promieniowania w pewnej odległości od źródła jest nierównomierny. Nierównomierność napromieniania wzrasta ze wzrostem rozstawu pomiędzy promiennikami a zmniejsza się ze wzrostem odległości od suszonej powierzchni, z tym że ze wzrostem odległości następuje gwałtowny spadek wielkości napromieniania.

Teoretycznie można stosować dwa rodzaje rozstawu promienników (rys. 98). Praktycznie stosuje się układ kwadratowy, gdyż trójkątny jest niedogodny ze względów konstrukcyjnych, chociaż zapewnia bardziej równomierne napromienianie. Odległość promienników od suszonej powłoki stosowana w praktyce wynosi 25 cm. Średnia wartość napromieniania dla promienników lampowych wynosi 5-10 kW/ma. Rozmieszczenie promienników:

– a) układ kwadratowy,

– b) układ trójkątny (43)

– b) mierność napromieniania może wynikać nie tylko z układu i odległości promienników, lecz także z budowy i dokładności wykonania, mocy itp.

Istnieje jednak szereg czynników pozwalających na regulację równomierności i wielkości napromieniania, a mianowicie:

– 1) dobór odpowiedniego rodzaju, jakości i rozstawu promienników,

– 2) dobór optymalnej odległości promienników od suszonej powłoki,

– 3) przesuwanie wsadu, które pozwala na uzyskanie jednakowej ilości energii przez poszczególne punkty suszonej powłoki w kierunku poziomym

– 4) dobór odpowiednich odbłyśników i elementów odbłyśnikowych ścian tunelu suszącego (rys. 99),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>