Suszenie barwionych powierzchni

Nanoszenie roztworów barwiqcych pistoletem natryskowym stosuje się zarówno do barwienia dużych, płaskich powierzchni, jak i do wyrobów szkieletowych, a nawet drobnych wyrobów galanterii drzewnej. Metoda ta jest szczególnie przydatna przy konieczności cieniowania tonacji zabarwienia, np. ciemniejsza barwa na obwodzie powierzchni, a jaśniejsza w środku lub odwrotnie. Stosuje się jq także w przypadku nanoszenia na pewne partie barwionej powierzchni roztworu o innym zabarwieniu. Podczas barwienia pistoletem natryskowym stosuje się następujące parametry: średnica dyszy pistoletu 0,8-1,2 mm ciśnienie powietrza 1,5-2,0 at odległość pistoletu 15-25 cm

Omówione metody nanoszenia roztworów barwiących nie mogq być włączone do ciqgłych linii wykańczania wyrobów. Do tego celu zostały opracowane specjalne maszyny. Maszyna taka nanosi roztwór barwiący za pomocą systemu wałków stalowych pokrytych warstwą gąbczastą lub zaopatrzonych w szczotki. Maszynę do nanoszenia roztworów barwiących f-my Hymmen przedstawia rys. 27, Maszyna służy do nanoszenia roztworu barwiącego na różne płaskie elementy z drewna. Roztwór do systemu wałków jest podawany pompą z odpowiedniego zbiornika. Rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń do barwienia jest wiele.

Suszenie barwionych powierzchni zależy od rodzaju użytego rozpuszczalnika. Dla roztworów wodnych w normalnych warunkach czas suszenia wynosi do 6 godz. Przy barwieniu roztworami wodnymi temperatura nie powinna przekraczać 25°C. Przy suszeniu po barwieniu roztworami cieczy organicznych czas suszenia można skrócić do kilku minut, przy czym temperaturę suszenia można podnieść, w zależności od użytego rozpuszczalnika, do 40°C.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>