Przygotowanie roztworów barwiących

Przygotowanie roztworów barwiących polega na rozpuszczeniu odważonej wg receptury ilości składników w określonej ilości rozpuszczalnika. Wodne roztwory przygotowuje się przez rozpuszczanie barwnika lub innego środka barwiącego w gorącej wodzie (o temperaturze co najmniej 80°C), po czym roztwór studzi się do temperatury ok. 30°C, dodaje pozostałe składniki i cedzi przez gazę lub gęste sito. Przy stosowaniu jako rozpuszczalników cieczy organicznych barwniki rozpuszcza się na zimno. Większość barwników rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych odznacza się odpornością na działanie dość powszechnie stosowanych lakierów chemoutwardzalnych.

Nanoszenie roztworów barwiących przeprowadza się ręcznie lub mechanicznie. Do ręcznego nanoszenia stosuje się pędzel, gąbkę, pistolet natryskowy, zanurzanie itp. Przy nanoszeniu pędzlem lub gąbką roztwór nanosi się dość obficie przy znacznym nacisku, rozprowadzając roztwór w obu kierunkach (wzdłuż i w poprzek włókien). Nadmiar roztworu usuwa się wyciśniętym pędzlem lub gąbką, a zabarwione powierzchnie odkłada się do wyschnięcia. Elementy barwione układa się poziomo. Przy konieczności barwienia płaszczyzn pionowych, co może mieć miejsce przy barwieniu gotowych wyrobów, nanoszenie roztworu zaczyna się od dołu i prowadzi ku górze stopniowo nasycając powierzchnię.

Do pewnych elementów, jak nóżki, gałki itp. drobne wyroby, można stosować barwienie przez zanurzanie. Przygotowany roztwór wlewa się wówczas do wanny o odpowiednich wymiarach, a barwione elementy wsypuje do kosza z nierdzewnego drutu. Kosz wkłada się do wanny, kilkakrotnie lekko wstrząsając zawartością. Po wyjęciu kosza z wanny elementy wysypuje się do drewnianego koryta o perforowanym dnie. Następnie jeszcze mokre elementy wsypuje się do obrotowego bębna i przy prędkości obrotowej 20-25 obr/min obrabia się je w ciqgu ok. 1 godz. Obróbka w bębnie jest konieczna do wyrównania zabarwienia na całej powierzchni elementów i wygładzenia powierzchni przed lakierowaniem. Po zakończeniu bębnowania elementy suszy się, co trwa ok. ó godz., w temp. 18-22 lub 25°C. Barwieniu przez zanurzanie poddaje się niekiedy takie wyroby, jak krzesła i wtedy po wyjęciu oraz częściowym od- cieknięciu roztworu cały wyrób przeciera się ręcznie gqbkq, aby uzyskać równomierne zabarwienie. Zanurzanie i wynurzanie wyrobów może być całkowicie zmechanizowane za pomocq odpowiedniego przenośnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>