Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. II

Przy wykańczaniu ciemnych gatunków drewna lakier nanosi się bezpośrednio na surowe, oszlifowane drewno, co zapewnia charakterystyczne ożywianie rysunku drewna ciemnego. Do utwardzania stosuje się utwardzacz (8221-421-000), a do rozcieńczania rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000).

– 5. Lakier chemoutwardzainy bezbarwny na drewno (Chemosil – 7310-439-000) jest roztworem żywic aminowych z odpowiednimi dodatkami w rozpuszczalnikach organicznych. Chemosil jest najlepszym tego typu lakierem. W stosunku do innych wykazuje większą odporność powłoki na ścieranie, większą elastyczność, lepszy połysk, a także dłuższy okres żelowania z utwardzaczem, co pozwala stosować go przez znacznie dłuższy okres po zmieszaniu składników. Jest przeznaczony dla meblarstwa i potrzeb domowych. Pod lakier Chemosil stosuje się gruntowanie lakierem nitro caponowym bezbarwnym lub nitrocelulozowym matowym. 2 utwardzaczem do wyrobów chemoutwardzal- nych (8222-439-000) miesza się w stosunku 100 :5. Żywotność mieszaniny wynosi min. 24 godz. Stosuje się 2- lub 3-krotne nanoszenie w odstępach 4-6 godz. Po naniesieniu ostatniej warstwy czas suszenia wynosi 12 godz., a ostateczne utwardzenie następuje po 2-3 dniach,

– 6. Lakier poliestrowy parafinowy do mebli (7511-486-000) jest roztworem estru maleinowo-ftalowo-propylenowego w styrenie. Lakier składa się z trzech składników: składnik a – roztwór żywicy w styrenie, składnik b – roztwór naftenianu kobaltu (przyspieszacz), składnik c – roztwór wodoronadtlenku metyloetyloketonu (utwardzacz).

Lakier poliestrowy po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach wymienionych składników daje powłokę twardq, o wysokim połysku i od- pornq na działanie zmiennych temperatur, alkoholu i wody. Powloką po utwardzeniu daje się łatwo szlifować i polerować. Lakier nanosi się przez polewanie lub natrysk. Do lakierowania z ww. składników sporzqdza się dwa roztwory – A i B: roztwór A – zawiera na 100 cz. wagowych składnika a 2 cz, składnika b, roztwór B – zawiera na 100 cz. wagowych składnika a 5 cz. składnika c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>