Uszlachetnianie powłoki

Nanoszenie lakieru. Lakier nanosi się przez 5-krotne polewanie w odstępach czasu 2 godz. pomiędzy kolejnymi poloniami przy suszeniu w normalnych warunkach klimatycznych albo w odstępach 15-20 min przy suszeniu w temperaturze do 35°C, Na pierwsze polanie stosować należy lakier bardziej rozcieńczony i nanosić najcieńszą warstwę, a następnie stopniowo można zwiększać ilość nanoszonego lakieru, np.: na pierwszą warstwę nanosi się ok, 120 g/m2 na drugą i trzecią po 200 g/m2 na czwartą i piątą po ok. 280 g/m2.

Po ostatnim polaniu suszenie w warunkach otoczenia trwa do 14 dni. W przypadku posiadania suszarni polane ostatni raz elementy odstawia się na 2 godz. bqdź podsusza w temperaturze do 35°C, a następnie wprowadza do suszarni i suszy w ciqgu 10 godz. w temperaturze ok. 50C. Również poszczególne warstwy powłoki mogg być suszone w tunelu suszarniczym o strefowo wzrastającej temperaturze, co skraca znacznie suszenie międzyoperacyjne.

Uszlachetnianie powłoki. Powlokę lakierową po wysuszeniu poddaje się trzykrotnemu szlifowaniu na mokro przy użyciu nafty. Do pierwszego szlifowania stosuje się papier ścierny nr 280, do drugiego – nr 320, a do trzeciego – nr 400. Przy zmianie numeracji papieru należy dokładnie oczyszczać powierzchnie i zmieniać kierunek szlifowania. Po trzecim szlifowaniu powierzchnia powinna być równomiernie matowa, bez jakichkolwiek centek i plamek połyskujących.

Po oszlifowaniu powłoka jest poddawana dalszej obróbce na polerkach taśmowych przy użyciu taśmy filcowej lub na polerkach walcowych. Do polerowania stosuje się w pierwszej fazie pastę gruboziarnistą, a następnie drobnoziarnistą. W miarę polerowania stosuje się pastę coraz bardziej rozrzedzoną. Po zakończeniu polerowania resztki pasty usuwa się z polerowanej powierzchni, a powlokę przeciera się rozcieńczonym wodą płynem do polerowania. Przy wykańczaniu opisaną metodą w przypadku drewna o dużych porach należy stosować również wypełnianie porów za pomocą wypełniacza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>