Metoda natrysku hydrodynamicznego

Przy natrysku hydrodynamicznym czynnikiem rozpylającym materiał ma- larsko-lakierniczy jest przepływ tego materiału przez dyszę pistoletu z prędkością 100-150 m/s. Materiał, wypływając z taką prędkością przez dyszę o odpowiednim kształcie, natrafia na opór powietrza atmosferycznego i rozpada się na drobne kropelki przenoszone na wykańczaną powierzchnię. Na rozpylenie materiału wpływa także szybkie parowanie niskowrzących rozpuszczalników, związane z nagłym spadkiem ciśnienia. Prędkość przepływu materiał zawdzięcza wywarciu na niego wysokiego ciśnienia w granicach od 60 do 200 at. Ciśnienie to jest wytwarzane przez pompę nurnikową napędzaną silnikiem powietrznym.

Do napędu silnika pompy stosuje się powietrze o ciśnieniu ok. 4-7 at. Sprężone powietrze doprowadza się do silnika przez regulator ciśnienia i rozrząd o działaniu migawkowym, Powietrze napędza silnik, który z kolei napędza pompę. Pompa zasysa materiał ze zbiornika i wtłacza go poprzez filtr do węża wysokociśnieniowego, którym materiał przepływa do pistoletu natryskowego zakończonego specjalną dyszą wykonaną ze spiekanych węglików wolframu lub syntetycznych szafirów. Wysokie ciśnienie materiału uzyskuje się dzięki dużej różnicy w przekroju tłoków pompy i silnika. Stosunek przekroju tłoka silnika do przekroju tłoka pompy nazywa się przełożeniem, które wynosi w tego rodzaju urządzeniach od 10 : 1 do 44 : 1. Urządzenie tego typu krajowej produkcji, przedstawione na rys. 57, składa się z następujących zespołów zmontowanych w jeden blok: reduktora ciśnienia z manometrem, pompy nurnikowej wraz ze zbiornikiem na rozpuszczalnik do zmywania nurnika, silnika powietrznego napędzanego powietrzem o ciśnieniu 6 at, filtru pływakowego, przewodu wysokiego ciśnienia, pistoletu hydrodynamicznego z kompletem dysz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>