Wykończenia matowe lakierami nitrocelulozowymi

Najprostszym sposobem wykończenia na mat może być jednokrotne lub dwukrotne nałożenie lakieru caponowego (lub innego lakieru nitro matowego) na oszlifowane powierzchnie drewna lub okleiny. Proces technologiczny wykańczania przedstawia się następująco: Zestaw materiałów do wykańczania jest następujący:

– 1) klej kostny,

– 2) lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania (4111-361-000),

– 3) lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania matowy (4111-361-001),

– 4) rozcieńczalnik nitro ogólnego stosowania (8131-361-000). Przygotowanie powierzchni drewna polega na wykonaniu następujących kolejnych operacji:

– 1) szlifowanie powierzchni papierem ściernym nr 80 i odpylenie szlifowanej powierzchni,

– 2) nasycenie oszlifowanej powierzchni ok. 4-proc, roztworem kleju kostnego o temperaturze ok. 40°C,

– 3) suszenie 8 godz. w normalnych warunkach klimatycznych,

– 4) szlifowanie papierem ściernym nr 120 lub 150,

– 5) dokładne odpylenie,

– 6) sezonowanie co najmniej 24 godz.

– Przygotowanie materiałów powinno mieć następujący przebieg:

– 1. Klej kostny w perełkach zalewa się letnią wodą w naczyniu tak, aby zakryła perełki. Po 2 godz. dolewa się pozostałą część wody o temperaturze ok. 70°C i pozostawia do całkowitego rozpuszczenia. Klej trzeba od czasu do czasu mieszać. Po rozpuszczeniu roztwór studzi się do temp. 40°C, po czym jest gotowy do użytku. Roztwór nanosi się pędzlem. Roztwór kleju spełnia podwójną rolę. Po pierwsze podnosi

– 1 usztywnia włókna, które powinny być wykruszone w trakcie następnego szlifowania, po drugie zwiększa przyczepność lakieru do podłoża.

– 2. Lakiery rozcieńcza się w oddzielnych naczyniach tym samym rozcieńczalnikiem podanym w zestawie materiałów. Lakier matowy zarówno przed przelewaniem do rozcieńczania, jak też i przed pobieraniem do pracy należy dokładnie mieszać. Lakiery można nanosić przez natrysk lub polewanie. Do natrysku lakier rozcieńcza się do lepkości 20-25 s, do polewania – 35-50 s. Temperatura lakierów ogólnego stosowania wynosi 20-25DC, matowego – 20-40°C.

Technologia lakierowania. Na przygotowanie w wyżej opisany sposób podłoże nanosi się warstwę lakieru ogólnego stosowania (4111-361-000) przez natrysk lub polewanie parametry natrysku powinny być następujące:

– 1) średnica dyszy 1,5-1,8 mm

– 2) ciśnienie powietrza 3,0-3,5 at

– 3) ilość naniesionego lakieru 130-160 g/m2

– 4) grubość warstwy po wysuszeniu 20-30 !j.m.

Podłoże przed lakierowaniem

Po naniesieniu warstwy lakieru suszenie jej w normalnych warunkach powinno trwać nie mniej niż 6 godz. Wysuszoną warstwę poddaje się szlifowaniu papierem ściernym nr 240-320, po czym szlifowane powierzchnie dokładnie odpyla się i przekazuje do dalszych operacji.

Następnie nanosi się warstwę lakieru matowego. Parametry nanoszenia są takie same, jak poprzednio. Druga warstwa powinna wysychać w warunkach i czasie, jak pierwsza.

Po wysuszeniu powłokę poddaje się lekkiemu przetarciu stalową wełną nr 2/0. Przy obróbce stalową wełną należy zwracać uwagę, aby nie przeszlifować ostatniej warstwy lakieru, gdyż wtedy uzyska się zamiast matu miejsca połyskujące.

W zależności od potrzeb opisany proces może być w różny sposób modyfikowany, a mianowicie: zamiast po jednej warstwie lakierów, można nałożyć po dwie lub tylko dwie warstwy jednego z lakierów.

Zamiast nasycania roztworem kleju, jeśli zależy na ożywieniu rysunku, można podłoże nasycić roztworem pokostu zmieszanego z terpentyną w stosunku 1:1. W przypadku, gdy zależy na niezmienionej barwie drewna, kolejność nakładanych lakierów można odwrócić, tj. najpierw nałożyć lakier matowy, a następnie lakier ogólnego stosowania, nanosząc go jedną lub dwiema warstwami. ‘

Podłoże przed lakierowaniem może być poddawane barwieniu i wtedy nie należy stosować ani nasycania roztworem kleju, ani pokostem. W przypadku barwienia na ciemne, zdecydowane kolory można stosować opisany wyżej sposób wykańczania, przy jasnych pastelowych kolorach lepiej jest na pierwszą warstwę zastosować lakier matowy. Efekt matu można także uzyskać przez jedno lub kilkakrotne naniesienie lakieru ogólnego stosowania i po dokładnym wysuszeniu powłoki poddać ją szlifowaniu wzdłuż włókien papierem ściernym nr 320 na mokro przy użyciu oleju wrzecionowego. Po równomiernym wyszlifowaniu pyl szlifierki zmieszany z olejem usuwa się przez dokładne wycieranie szmatami zwilżonymi benzyną do lakierów. Można również powlokę wykonaną z dowolnego lakieru nitro poddać delikatnemu i równomiernemu szlifowaniu stalową wełną nr 2/0.

Wykańczanie na połysk lakierem nitrocelulozowym do mechanicznego polerowania

Metoda znajduje zastosowanie do lakierowania wyrobów w elementach montowanych po wykończeniu. Zestaw materiałów niezbędnych do wykańczania:

– 1) klej kostny,

– 2) pokost lniany,

– 3) lakier nitrocelulozowy do mechanicznego polerowania (4111-274-000),

– 4) rozcieńczalnik nitro ogólnego stosowania (8131-361-000),

– 5) pasta do szlifowania powłok lakierowych celulozowych (8230-514-000),

– 6) pasta do polerowania powłok lakierowych piecowych (8240-515-000),

– 7) płyn do polerowania powłok lakierowych celulozowych (8240-514-000).

– 8) terpentyna,

– 9} nafta.

Na technologiczny proces wykańczania omawianą metodą składają się następujące operacje:

– 1) przygotowanie powierzchni drewna do wykańczania,

– 2) przygotowanie materiałów,

– 3) nanoszenie materiałów (lakierów) i suszenie poszczególnych warstw powłoki,

– 4) uszlachetnianie powłoki.

Przygotowanie powierzchni drewna do wykańczania. Jako podłoże stosuje się drewno twarde o małych porach i wilgotności 8-10%.

– 1) pierwsze szlifowanie papierem ściernym nr 80 i odpylenie szlifowanej powierzchni,

– 2) drugie szlifowanie papierem ściernym nr 120 i odpylenie szlifowanej powierzchni,

– 3) nasycenie oszlifowanej powierzchni 4-proc. roztworem kleju kostnego,

– 4) suszenie nasyconych klejem powierzchni przez 8 godz. w temp. ok. 22°C,

– 5) trzecie szlifowanie papierem ściernym nr 180 i odpylenie powierzchni,

– 6) sezonowanie elementów w temperaturze jak wyżej w ciągu 24 godz.,

– 7) ożywienie rysunku przez delikatne i umiarkowane wcieranie tamponem pokostu z terpentyną w stosunku 1:1. Po nasyceniu całe powierzchnie wyciera się do sucha innym tamponem,

– 8) ożywione powierzchnie podlegają sezonowaniu przez 24 godz. Przygotowanie materiałów. Przygotowanie roztworu klejowego opisano przy wykańczaniu na mat.

– 1) pasty do szlifowania przed użyciem doprowadza się do właściwej konsystencji przez nieznaczny dodatek wody,

– 2) płyn do polerowania przed użyciem należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny,

– 3) lakier nitrocelulozowy przygotowuje się przez ogrzanie do temperatury ok. 35°C i rozcieńczenie do lepkości 50-60 s.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>