Wykańczanie wyrobów na mat

Zestaw materiałów do wykańczania lakierem typu Piastlak jest następujący:

– 1) lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001),

– 2) lakier chemoutwardzalny do mebli matowy (7310-486-001),

– 3) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000),

– 4) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000),

– 5) płyn do polerowania powłok lakierowych chemoutwardzalnych (8241-533-000),

– 6) woda utleniona.

Proces technologiczny wykończania podanym zestawem składa się z typowych zasadniczych operacji. Przygotowanie powierzchni drewna

– 1) szlifowanie papierem ściernym nr 80 i odpylenie,

– 2) szlifowanie papierem nr 120 i odpylenie,

– 3) usuwanie plam lub wybielanie,

– 4) suszenie w normalnych warunkach 8 godz.,

– 5) szlifowanie papierem ściernym nr 180,

– 6) odpylenie przez szczotkowanie i odmuchiwanie sprężonym powietrzem.

Przygotowanie materiałów. Lakier nitrocelulozowy stosowany do gruntowania ma lepkość handlową taką, jaka jest wymagana do natrysku, tj. 16-20 s. W przypadku podwyższenia lepkości do rozcieńczania stosuje się wymieniony w zestawie rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli.

Lakier chemoutwardzalny przed użyciem należy dokładnie wymieszać z powodu osadzania się środka matującego, a następnie zmieszać w naczyniu kwascodpornym z utwardzaczem, przyjmując na 1 kg lakieru 80 g utwardzacza lub na 1 I lakieru 90 ml. Po dokładnym zmieszaniu składników sprawdza się lepkość, po czym mieszaninę ewentualnie rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych podanym w wykazie. W celu lepszego zmieszania składników utwardzacz można najpierw zmieszać z rozcieńczalnikiem w stos. 1:1. Lepkość do natryskowego nanoszenia wynosi 22-24 s, do polewania 25-35 s. Po rozcieńczeniu lakier należy przefiltrować przez sito młyńskie o liczbie oczek 10 000/cm2. Po zmieszaniu z utwardzaczem lakier powinien być zużyty w ciągu 8 godz., a sprzęt po zakończeniu pracy umyty rozcieńczalnikiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>