Monthly Archives Czerwiec 2015

Farby i emalie

Stosowany asortyment farb i emalii należy do tych samych grup wyrobów co omówiony poprzednio asortyment lakierów i jest oparty na podobnych substancjach błonotwórczych. Farby i emalie różnią się między sobą rodzajem spoiwa, zawartością pigmentów i obciążników oraz właściwościami.

więcej

Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie cz. II

Otwory w powłoce zbyt niska temperatura lakieru, powodująca wytrącanie się parafiny zanieczyszczone wózki i elementy przestrzegać temperatury lakieru 18-22°C przestrzegać czystości wózków i lakierowanych elementów

więcej

Charakterystyka linii lakierowania natryskowego

Przenośnik łańcuchowy tworzy obwód zamknięty i przebiega obok ściany wyciągowej, a następnie przez suszarnię. Jest on napędzany silnikiem elektrycznym poprzez odpowiednią przekładnię pozwalającą na odpowiednią prędkość przenośnika, Wózki posuwają się po szynach przebiegających, podobnie jak przenośnik, przez suszarnię i obok ściany wyciągowej. Elementy zaczepowe wózków, pozwalające na łatwe podłączenie wózka do przenośnika lub jego odłączenie, są zamocowane w środku wózka.

więcej

Superaktyniczne lampy fluoroscencyjne

Jako aktywatory stosuje się wiele związków (28), a mianowicie: związki azowe, antrachinon, dwuketony, np. dwufenyloketon, dwuacetyl, dwusiarczki, np. dwusiarczek dwufenylu, fenony, np. benzofenon, benzoiny, głównie estry benzoinowe, sole uranylowe, np. azotan uranylu, chalogenki metali, np. srebra, tytanu, cyny.

więcej

Malowanie farbami i emaliami olejnymi

Malowanie farbami i emaliami olejnymi może mieć różny przebieg w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia drewna i od żądanego wyglądu estetycznego powłoki. W związku z tym można wyróżnić następujące schematy procesu technologicznego:

więcej

Materiały do gruntowania i powierzchniowej impregnacji

Do tej grupy materiałów zalicza się zasadniczo materiały niepigmento- wane, służące do powierzchniowego nasycania drewna w celu uodpornienia go na działanie czynników zewnętrznych, zwiększenia przyczepności do podłoża następnie nakładanych warstw powłoki lub w celu zmniejszenia chłonności spoiwa lakierniczego przez drewno. Do tej grupy materiałów zalicza się pokosty, niektóre ksylamity oraz niektóre lakiery. Nasycenie powierzchni drewna wymienionymi materiałami w niektórych przypadkach może stanowić ostateczne wykończenie, np. nasycenie gorącym pokostem narzędzi stolarskich, lub pierwszą operację związaną z nałożeniem warstw powłoki z niektórych materiałów.

więcej

Malowanie stolarki okiennej wyrobami chemoutwardzalnymi

– Zestaw materiałów:

– 1) farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca popielata (7320-265-820),

więcej

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja

Do malowania stolarki okiennej można stosować różne materiały i różne metody ich nakładania w zależności od żądanego stopnia zabezpieczenia. Najpierw zostaną podane schematy ostatecznego wykończenia, a następnie schematy malowania zabezpieczającego.

więcej

Grupy w wyrobak lakierowych

Również korzystny wpływ na trwałość powłoki wywierają zmiękcza- cze, czyli plastyfikatory, które solwatyzując cząsteczki błonotwórcze, wytwarzają dookoła nich otoczkę, przez co nadają powłoce nie tylko lepszą elastyczność, ale także zwalniają jej proces starzenia. Pozostałe składniki są dla powłoki bądź obojętne, bądź mają mało istotny wpływ na jej procesy starzenia przy zachowaniu właściwych proporcji. Przy niewłaściwych proporcjach każdy ze składników powłoki może wywierać ujemny wpływ na jej właściwości. Nawet za dużo pigmentów lub plastyfikatorów obniża właściwości techniczne powłoki, a także może obniżyć jej trwałość. W wyrobach lakierowych wyróżnia się dwie zasadnicze grupy, a mianowicie:

więcej

Wyroby lakierowe olejne i olejno-żywiczne

Wyroby olejne są sporządzane na specjalnie przygotowanych olejach, czyli na pokostach oraz na roztworach tych olejów z żywicami. Wyroby te są znane pod nazwami pokostów, lakierów olejno-żywicznych, farb, emalii, kitów, szpachlówek, wypełniaczy porów, międzywarstw itp. W grupie wyrobów olejnych wyróżnia się wyroby podkładowe i powierzchniowe, wewnętrzne i zewnętrzne (do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń). Przez odpowiedni jakościowo i ilościowo dobór poszczególnych składników można uzyskać wyroby wodoodporne lub nie. Farby różnią się od emalii tym, że zawierają więcej pigmentów i są oparte na spoiwie olejowym, podczas gdy emalie są sporządzane na spoiwie lakierniczym, tj. olejno-żywicznym. Wszystkie wyroby zawierają nieznaczny dodatek sykatyw.

więcej