Farby i emalie

Stosowany asortyment farb i emalii należy do tych samych grup wyrobów co omówiony poprzednio asortyment lakierów i jest oparty na podobnych substancjach błonotwórczych. Farby i emalie różnią się między sobą rodzajem spoiwa, zawartością pigmentów i obciążników oraz właściwościami.

Farby. Farbą określano pierwsze materiały lakiernicze oparte głównie na spoiwie olejowym. Najprostszą farbę otrzymuje się przez dokładne zmieszanie pigmentu z pokostem. Poza podziałem farb wg rodzaju spoiwa wyróżnia się farby do gruntowania, służące do nakładania bezpośrednio na podłoże w celu poprawienia przyczepności, następnie nakładanych szpachlówek i emalii oraz farby nawierzchniowej do ostatecznego malowania.

Emalie. Emalia jest to wyrób pigmentowany na spoiwie lakierowym, dający powłokę o wysokich walorach dekoracyjnych, a w określonych przypadkach i ochronnych. Emalie służą tylko do ostatecznego malowania – wykonania ostatnich warstw powłoki. Emalie dzieli się tak, jak farby wg rodzaju spoiwa. Emalie i farby poza tym występują w różnych kolorach, dzięki temu asortyment ich jest bardzo duży. Stwarza to jednak trudności zarówno w produkcji, jak i stosowaniu.

Jedną z podstawowych cech materiałów kryjących, tj. farb i emalii, jest odpowiednia barwa po wymalowaniu. Asortyment spotykanych w handlu kolorów farb i emalii nie zaspokajał wszystkich potrzeb, gustów I upodobań użytkowników wyrobów lakierowych, szczególnie przy stale zmieniających się tendencjach w kolorystyce. W ostatnich latach panu- wg numeru i symbolu nr 4 'nr 5 nr 6 nr 7 nr 8

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>