Monthly Archives Czerwiec 2015

Zjawiska elektryczności statycznej

Zjawiska elektryczności statycznej, W czasie szlifowania powłok lakierniczych taśma szlifierska ulega elektryzacji. Gromadzenie się ła- dunków elektrycznych może powodować iskrzenie, a w konsekwencji wybuch i pożar, a poza tym wywiera ujemny wpływ na zdrowie pracownika. Przy dotykaniu uziemionych przedmiotów następuje przepływ ładunku, co stanowi dodatkowe zagrożenie.

więcej

Suszenie promiennikowe

Przekroje poprzeczne promiennikowych suszarek tunelowych oraz rozmieszczenie elementów promiennikowych i odbłyśnikowych (43)

Przy suszeniu promiennikowym powłoka uzyskuje dużą ilość energii na całym przekroju. Równocześnie intensywnie nagrzewa się podłoże, dzięki czemu powłoka wysycha od razu w całej masie, a nie powierzchniowo, jak przy suszeniu konwekcyjnym. Powłoka przy tym nagrzewa się do wysokiej temperatury. Dzięki tym czynnikom czas suszenia ulega skróceniu często do kilkunastu minut.

więcej

Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. II

Przy wykańczaniu ciemnych gatunków drewna lakier nanosi się bezpośrednio na surowe, oszlifowane drewno, co zapewnia charakterystyczne ożywianie rysunku drewna ciemnego. Do utwardzania stosuje się utwardzacz (8221-421-000), a do rozcieńczania rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000).

więcej

Lokalne warunki pracy

Lokalizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych – jak najbliżej większości stanowisk roboczych. To samo dotyczy pomieszczeń warsztatowych i pomocniczych, jak np. magazynów podręcznych itp.

więcej

Sztuczne tworzywa konstrukcyjne

Handlowy asortyment płyt różni się głównie rodzajem użytego surowca, tj. wiórów, paździerzy, włókien itp. rodzajem zewnętrznej powierzchni – naturalna, fornirowana, uszlachetniana stopniem sprasowania – lekka, średnio ciężka, ciężka sposobem produkcji lub liczbą warstw – jednowarstwowa, trójwarstwowa, frakcjonowana, pełna, pustakowa itp.

więcej

Postęp techniczny w zakresie nanoszenia i uszlachetniania powłok

– Postęp techniczny w tej dziedzinie powinien dotyczyć wielu zagadnień:

– 1) poprawiania właściwości stosowanych materiałów powłokowych w zakresie ich przydatności do stosowanych nowoczesnych metod nanoszenia, suszenia i uszlachetniania powłok chodzi głównie o takie właściwości powłok jak: twardość, elastyczność, barwa, połysk lub stopień matu, odporność na czynniki atmosferyczne, na starzenie się itp., a także o możliwość eliminowania lub skracania pewnych operacji technologicznych, jak suszenie lub polerowanie

więcej

Akcja profilaktyczna

W celu uniknięcia ewentualnych wybuchów i pożarów oraz zabezpieczenia zdrowia pracowników w lakierni należy:

– 1) lakiernie instalować w budynkach parterowych albo na najwyższym piętrze budynków piętrowych,

więcej

Metoda tlenowo-wodorowa

W metodzie tlenowo-acetylenowej metal w postaci drutu lub proszku wprowadza się do komory pistoletu natryskowego, w której za pomocą płomienia mieszanki tlenowo-acetylenowej ulega stopieniu w temperaturze powyżej 2800°C. Stopiony metal ulega zdyspergo- waniu za pomocą sprężonego powietrza. Do pistoletu (rys. 150) stosuje

więcej

Nanoszenie przez polewanie cz. II

Zbiornik do lakieru może być ogrzewany i wtedy elementy polewa się lakierem ciepłym lub gorącym, oszczędzając w ten sposób wiele rozcieńczalnika, zwłaszcza przy lakierach nitrocelulozowych. Wewnątrz zbiornika na lakier jest umieszczony stożek blaszany zapewniający łagodny spływ lakieru, co zapobiega burzeniu się lakieru (powstawanie pęcherzy). Zbiorniki są ogrzewane za pomocą pary lub elektrycznie.

więcej

Materiały ścierne cz. III

Asortyment papierów ściernych bywa uzupełniany papierami z importu, głównie firm: Diament, Igieł, Córa, są to przeważnie papiery wodo- i naftoodporne do szlifowania powłok. Papiery takie są oparte głównie na klejach syntetycznych.

więcej