Monthly Archives Czerwiec 2015

Pasma obrzeżowe Standoflex

Pasma obrzeżowe Standoflex plus są oparte na żywicy poliestrowej. Mają następujące wymiary: grubość 0,5 mm, szerokość od 18 do 28 mm, w odstopniowaniu co 1 mm oraz 16, 30, 35 i 45 mm. Długość zwoju wynosi 40-400 m. Wzory są różnobarwne oraz podobne do wzorów gatunków drewna. Połysk jest jedwabistomatowy. Naklejanie przebiega na automatycznych maszynach do oklejania wąskich płaszczyzn metodą zimno-gorącą przy użyciu normalnie do tego celu stosowanych klejów, najczęściej mocznikowych i melaminowych oraz topliwych. Metoda zimno-gorącego klejenia polega na tym, że na obrzeże nanosi się klej zimny, a sklejanie, tj. docisk i utwardzanie spoiny klejowej, odbywa się na gorąco. Pasmo obrzeżowe Standoflex plus może być także dostarczane z gotową naniesioną warstwą kleju topliwego. Wtedy odpada proces nanoszenia kleju, a naklejanie pasma można przeprowadzić również przy użyciu żelazka elektrycznego do prasowania, co jest szczególnie ważne dla małych warsztatów rzemieślniczych.

więcej

Asortyment farb i emalii chemoutwardzalnych cz. II

– 6. Emalia chemoutwardzalna na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku, biała (7360-472-010) służy do ostatecznego malowania stolarki okiennej metodą natrysku elektrostatycznego po zagruntowaniu farbą prądoprzewo- dzącą (pkt 2) i pokryciu podkładem chemoutwardzalnym (pkt 3) przeschniętym do pyłosuchości. Emalię miesza się z utwardzaczem (8221-895-000) w stosunku wagowym 100 :7 i rozcieńcza rozcieńczalnikiem (8153-385-000) do lepkości 25-40 s. Przy natrysku zwykłym stosuje się utwardzacz (8221-421-000) zmieszany z emalią w stosunku wagowym 100:8. Emalia daje powłoki twarde o dobrej przyczepności, odporne na wpływy atmosferyczne.

więcej

Kwas ftalowy i solny

Toluen jest wchłaniany poprzez drogi oddechowe, skórę i błony śluzowe. Działa narkotycznie przy dużych stężeniach, przy długotrwałym działaniu powoduje zmiany we krwi. Duże jego stężenia powodują podrażnienie błon śluzowych oczu i gardła. Przy zatruciach ostrych występują bóle głowy, wymioty, zaburzenia równowagi, mrowienie, utrata przytomności. Zatrucie przewlekłe objawia się zwiększoną pobudliwością, bezsennością, bólami głowy.

więcej

Korzyści lakierów poliestrowych

Uszlachetnianie powłok. Utwardzone powłoki poddaje się następnie szlifowaniu na sucho, najpierw papierem ściernym nr 320, a następnie nr 400. Przy zmianie papieru jest zalecana zmiana kierunku szlifowania o kąt 90°. Cała powierzchnia powinna być oszlifowana równomiernie, po czym pył usuwa się flanelową szmatą.

więcej

Mikrookleiny – technologia otrzymywania, właściwości, zastosowanie

Pojęciem mikrookleina jest określana okleina drewniana o grubości 0,10-0,40 mm, przeważnie wzmocniona przez naklejanie jej na papier, gazę, płótno, papier nasycony żywicą itp., często z gotową powłoką ochronną z tworzywa.

więcej

Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego – kontynuacja

Całość prac lakierniczych, a szczególnie naniesienie ostatniej warstwy lakieru chemoutwardzalnego i jej wysuszenie, powinno się przeprowadzić w niemal idealnej bezpyłowej atmosferze.

więcej

Lakiery i politury krajowe

Politura. Politura jest to roztwór szelaku w alkoholu etylowym. Politury mogq być oparte na szelaku naturalnym lub na żywicach syntetycznych, albo na mieszaninie żywicy syntetycznej i szelaku. Spotyka się także politury oparte na nitrocelulozie o małej lepkości, z dodatkiem szelaku.

więcej

Usuwanie przebić klejowych

Przebicia klejowe występują zarówno przy naklejaniu oklein klejem glutynowym, jak i przy stosowaniu klejów mocznikowych lub innych. Powodem występowania przebić klejowych jest przede wszystkim nieodpowiednia jakość okleiny – miejsca prześwitujące i niejednolita, nieodpowiednia grubość. Inną przyczyną może być niewłaściwe dobranie parametrów klejenia, tj. lepkości kleju, niewłaściwego dozowania kleju i ciśnienia prasowania itp., skutkiem czego klej przechodzi nawet przez okleinę dobrze przygotowaną i twardnieje w porach drewna, a czasami rozlewa się w postaci plam na większych partiach okleiny.

więcej

Oświetlenie

Lakiernia musi mieć dobre oświetlenie naturalne i sztuczne o świetle rozproszonym. Okna powinny być rozmieszczone najlepiej po obu stronach hali. W przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych okna mogą być wykonane tylko z jednej strony, należy dodatkowo zapewnić świetliki w dachu, a możliwie całą ścianę zapełnić oknami.

więcej

Oczyszczanie powietrza

Równie skutecznym środkiem w walce z elektrycznością statyczną jest neutralizacja ładunków w miejscu ich powstawania. Można to uzyskać przez podwyższenie przewodności elektrycznej trących się powierzchni i jonizację powietrza w pobliżu miejsc gromadzenia się ładunków elektrycznych. Neutralizatory muszą być zamocowane we właściwych miejscach na obrabiarce i odpowiednio uziemione.

więcej