Naklejanie pasków i pasm obrzeżowych – kontynuacja

Przy naklejaniu pasków i pasm należy zwracać uwagę na następujące sprawy: zarówno naklejane paski, jak i płyty oklejone przed obróbką powinny być klimatyzowane w temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza do 65% w ciągu 48 godz. Wilgotność oklejanych płyt nie powinna przekraczać 10%. Boczne płaszczyzny powinny być dokładnie obrobione przez szlifowanie albo na urządzeniu podanym na rys, 12. Pasek powinien być ok. 2-4 mm szerszy od grubości oklejanej płyty i ok. 4 cm dłuższy od długości oklejanego boku. Nadmiary po naklejeniu zostają usunięte.

Dalsze warunki naklejania zostaną omówione na przykładzie pasków Standopal, bowiem jest to związane z właściwościami pasków, właściwościami klejów, konstrukcją i charakterystyką użytych maszyn. W zależności od właściwości pasków i klejów maszyny do oklejania mają różnej długości odcinki zgrzewno-dociskowe, np. przy klejach mocznikowych, melaminowych lub poliwinylowych, lub dociskowo-chłodzące, np, przy kleju topliwym lub glutynowym. W pierwszym przypadku nanoszony roztwór kleju jest zimny, a docisk gorący, w drugim przypadku klej jest ogrzany i nanoszony w stanie stopionym, a stygnie i twardnieje przez ochłodzenie.

Dla pierwszej grupy klejów temperatura taśm ogrzewczych wyno- si ok. 180°C, a posuw – 6-25 m/min. Właściwy posuw maszyny ustala się na drodze praktycznych prób, przy czym maszyna musi pracować prawidłowo i wykazywać dokładne dociskanie taśmy, równomierny posuw, równomierne dozowanie kleju itp.

Kleje topliwe wymagają ogrzania do temperatury ponad 20CPC. Tak duża różnica temperatur w stosunku do otoczenia powoduje szybkie twardnienie kleju, dzięki czemu potrzebne sq posuwy rzędu ponad 20 m/min. Przy klejach glutynowych temperatura kleju wynosi ok. 70°C, a posuw ok. 15 m/min. Przy konieczności suszenia w suszarniach, w temperaturze powyżej 70°C, do oklejania nie powinno się stosować klejów topi i – wych i glutynowych. Orientacyjne wskaźniki naklejania pasm Standopal i odporności po naklejeniu podano w tabl. 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>