Naklejanie pasków i pasm obrzeżowych

Do naklejania pasków i pasm obrzeżowych na wąskie płaszczyzny płyt można stosować różne kleje i różne techniki klejenia, poczynając od całkowicie ręcznego naklejania, np. przy zastosowaniu ścisków stolarskich i odpowiedniej listwy dociskowej – przy użyciu kleju skórnego albo kleju neo- prenowego dociskanego młotkiem w warunkach rzemieślniczych, przez klejenie w specjalnych ściskach z użyciem taśmy ogrzewanej prądem niskiego napięcia, aż do najbardziej nowoczesnych, o ciągłej pracy maszyn i urządzeń, w których docisk naklejanego pasma odbywa się za pomocą większej liczby rolek dociskowych i nowoczesnych klejów, np. topliwych, W zależności od rodzaju użytego kleju i jego właściwości, głównie czasu wiązania i siły wiązania, maszyny w jednym ciągu mogą tylko naklejać pasma obrzeżowe, które przed dalszą obróbką wymagają odpowiedniego sezonowania, a mogą także wykonywać od razu dalszą obróbkę, tj. zrównywanie wystających części pasma, szlifowanie krawędzi i polerowanie powierzchni doklejek. Maszyny takie mogą naklejać paski i pasma obrzeżowe tylko z jednej strony lub z dwóch stron. Szerokość robocza maszyn daje się regulować w dość dużych granicach, w zależności od typu, np. od 35 do 2200 mm. Nowoczesną maszynę firmy Homag do oklejania wąskich płaszczyzn paskami forniru, paskami z tworzyw sztucznych lub pasmami obrzeżowymi przedstawiono na rys. 11. Urządzenie może służyć do oklejania wąskich płaszczyzn z dwóch stron, Jest ono wyposażone w niezbędne zespoły do klejenia i w precyzyjny przenośnik elementów. Urządzenie firmy Tagliabue do dalszej obróbki po oklejeniu, tj. do szlifowania, zrównywania doklejonych pasków i do polerowania, przedstawiono na rys. 12, a na rys. 13 – ważniejsze zespoły robocze urządzenia w tabl. 3 podano charakterystykę tych urządzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>