Charakterystyka maszyny walcowej

Charakterystyka maszyny walcowej jest następująca: szerokość robocza, mm 1300 wysokość robocza, mm 850 największa wysokość przelotowa, mm 200 najmniejsza długość szpachlowanego elementu, mm 300 średnica walców, nakładającego i posuwu, mm 238 średnica walca wygładzającego, mm 238 średnica wałka dozującego, mm 174 średnica wałka nawilżającego, mm 174 prędkość posuwu, m/min 4-32 prędkość obwodowa walca wygładzającego, m/min 0,4-3,2 obroty wałka dozującego, obr/min 2,6-17 moc pobierana, kW 5,9 wymiary, mm: szerokość 2230 wysokość 1750 głębokość 1700 masa urządzenia, kg 3200

Wieloczynnościową automatyczną maszynę typu LAC 4WS tej samej firmy przedstawiono na rys. 80, a jej schemat działania – na rys. 81. wana twardość powłoki niewystarczająca do dalszej obróbki. Niekiedy powłoka po wysuszeniu nie podlega już żadnej obróbce, w wielu jednak przypadkach jest jeszcze szlifowana i polerowana, co może być wykonane tylko po odpowiednim utwardzeniu jej.

Niektóre materiały tworzą powłoki wyłącznie w wyniku odparowania rozpuszczalników (np. nitrocelulozowe), inna grupa materiałów tworzy powłoką w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy żywicą i utwardzaczem (np. poliestrowe, poliuretanowe, epoksydowe itp.). Reakcji chemicznej towarzyszy również odparowanie rozpuszczalników. Trzecia grupa materiałów tworzy powłokę w wyniku oksypolimeryzacji pod wpływem działania tlenu z równoczesnym odparowaniem rozpuszczalników (olejne i olejno-żywiczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>