Asortyment farb i emalii chemoutwardzalnych cz. II

– 6. Emalia chemoutwardzalna na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku, biała (7360-472-010) służy do ostatecznego malowania stolarki okiennej metodą natrysku elektrostatycznego po zagruntowaniu farbą prądoprzewo- dzącą (pkt 2) i pokryciu podkładem chemoutwardzalnym (pkt 3) przeschniętym do pyłosuchości. Emalię miesza się z utwardzaczem (8221-895-000) w stosunku wagowym 100 :7 i rozcieńcza rozcieńczalnikiem (8153-385-000) do lepkości 25-40 s. Przy natrysku zwykłym stosuje się utwardzacz (8221-421-000) zmieszany z emalią w stosunku wagowym 100:8. Emalia daje powłoki twarde o dobrej przyczepności, odporne na wpływy atmosferyczne.

– 7. Emalie chemoutwardzalne na drewno (7360- -421-XX0) w różnych kolorach służą do ostatecznego malowania wyrobów z drewna, szczególnie mebli. Emalię miesza się z utwardzaczem (8221-421-000) i rozcieńcza rozcieńczalnikiem (8155-000-000) do lepkości 30-35 s przy natrysku i 40-50 s przy polewaniu. Nanosi się ją na podłoże po zagruntowaniu gruntoszpachlówką (7333-421-000) po przeschnięciu do pyłosuchości. Po zmieszaniu z utwardzaczem emalia ma żywotność 8 godz. Emalia daje powłoki twarde, o dużym połysku, odporne na działanie wody, roztworów myjących, alkoholi i rozcieńczalników organicznych oraz rozcieńczonych kwasów.

– 8. Emalie chemoutwardzalne do mebli, matowe – plastmat (7360-426-XXl) w różnych kolorach służą do ostatecznego malowania wyrobów, szczególnie mebli, po uprzednim zagruntowaniu podkładem chemoutwardzalnym (7331-486-011). Miesza się jq z utwardzaczem (8221-421-000) w stosunku wagowym 100:9 i rozcień- cza rozcieńczalnikiem (8131-486-000) do lepkości roboczej 23-25 s. Emalie nakłada się dwukrotnie w odstępach 24 godz. (po 12 godz. schnięcia podkładu) metodą natryskową. Okres stosowania emalii po zmieszaniu z utwardzaczem wynosi 8 godz. Emalie dają powłoki matowe, odporne na działanie wody, środków myjących, rozcieńczonych kwasów i rozcieńczalników organicznych.

– 9. Emalie chemoutwardzalne do nart (7360-495- -XX0) w różnych kolorach służą do malowania drewnianego sprzętu sportowego, szczególnie nart. Emalię miesza się z utwardzaczem (8221-421-000) w stosunku wagowym 100 : 8 i rozcieńcza rozcieńczalnikiem (8153-000-000) do lepkości 25-35 s. Nanosi się ją przez natrysk dwu- lub trzykrotnie bezpośrednio na suche, oszlifowane i odpylone drewno. Jako ostateczne wykończenie można także stosować lakier chemoutwardzalny do nart. Emalia po zmieszaniu z utwardzaczem powinna być zużyta w ciągu 6 godz. Otrzymuje się powłoki twarde o bardzo dobrej przyczepności do drewna, a przy tym elastyczne, odporne na zmienne temperatury i działanie wody. Odznaczają się także dobrą podatnością na szlifowanie i połyskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>