Oświetlenie

Lakiernia musi mieć dobre oświetlenie naturalne i sztuczne o świetle rozproszonym. Okna powinny być rozmieszczone najlepiej po obu stronach hali. W przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych okna mogą być wykonane tylko z jednej strony, należy dodatkowo zapewnić świetliki w dachu, a możliwie całą ścianę zapełnić oknami.

Instalacje elektryczne w lakierniach powinny być wykonane w zależności od jakości i ilości stosowanych materiałów lakierniczych i kwalifikacji pomieszczenia do kategorii zagrożenia pożarem czy wybuchem zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeważnie stosuje się instalację przeciwwybuchową. Urządzenia i silniki powinno się instalować w miarę możliwości, jak najwyżej od podłogi z uwagi na to, że przy podłodze bywają największe stężenia par rozpuszczalników. Należy również przewidzieć możliwość wyłączenia wentylatorów z zewnątrz na wypadek pożaru.

Poza tym w lakierniach powinny być wykonane instalacje alarmowa i gaśnicza zgodnie z przepisami dla tego rodzaju pomieszczeń oraz wyjście awaryjne. Zestawienia maszyn i urządzeń będą podane przy omawianiu sposobów nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>