Malowanie farbami i emaliami syntetycznymi (chemoutwardzalnymi) cz. II

Zestawów materiałów stosowanych do malowania drewna lub wyrobów z drewna może być kilka. Wykańczanie w dowolnym kolorze na połysk Zestaw materiałów:

– 1) emalie chemoutwardzalne na drewno białe (7360-421-010), emalie w zależności od potrzeby mogą być stosowane w różnych kolorach, np, kość słoniowa, szara jasna, seledynowa, różowa, jasna niebieska Ltp.

– 2) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych (8221-421-000),

– 3) rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzaInych (8153-000-000),

– 4) gruntoszpachlówka chemoutwardzalna na drewno biała (7333-421-010).

Przygotowanie materiałów. Emalie i gruntoszpachlówkę miesza się z tym samym utwardzaczem. Emalię w stosunku 100 cz. wag. emalii i 8 cz. wag. utwardzacza, gruntoszpachlówkę w stosunku 100 cz. wag. grun- toszpachlówki i 5,5 cz. wag. utwardzacza, żywotność emalii wynosi 8 godz, żywotność gruntoszpachlówkj po zmieszaniu z utwardzaczem – 4 godz. Zarówno emalię, jak i gruntoszpachlówkę rozcieńcza się tym samym rozcieńczalnikiem, emalię do lepkości ok. 28-30 s do nanoszenia pistoletem natryskowym oraz do lepkości ok. 40 s przy nanoszeniu pędzlem lub przez polewanie. Gruntoszpachlówkę rozcieńcza się do lepkości ok. 30-35 s do nanoszenia pistoletem natryskowym i do lepkości 45-50 s przy nanoszeniu pędzlem.

Przygotowanie powierzchni drewna. Podłożem może być płyta pilśniowa, płyta oklejana fornirem lub drewno lite. Podłoże najpierw szlifuje się papierem ściernym nr 80, a następnie nr 150. Płytę pilśniową po pierwszym szlifowaniu nasyca się 4-proc. roztworem kleju kostnego lub 3-proc. roztworem kleju mocznikowego, a po wyschnięciu w czasie ok. 8 godz. szlifuje się drugi raz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>