Daily Archives 06/25/2017

W przypadku rozlania wyrobu lakierowego..

Magazyn i poszczególne pola składowe powinny być dostosowane do rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane wyroby. Do każdego pola i do każdego rodzaju wyrobu powinien być zapewniony dobry dostęp. Niedopuszczalne jest ustawianie wyrobów na drogach dojazdowych i przejściowych magazynu. Każda partia wyrobu powinna być oznaczona wywieszką magazynową zawierającą nazwę wyrobu lakierowego, ogólną ilość, datę dostawy i okres gwarancyjny.

więcej

Parametry natrysku

Do podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego należą: lepkość materiału, rodzaj i wielkość dyszy pistoletu, ciśnienie wywierane na materiał.

więcej

Barwy dwuskładnikowe

Przy sporządzaniu odpowiednich kolorów farb i emalii z past pigmentowych i białej farby lub emalii dużą pomocą może służyć trójkąt barw przedstawiony na fot. VIII. Istnieją trzy barwy podstawowe – pierwszorzędowe, tj, czerwień, żółcień i błękit. Ze zmieszania ze sobą odpowiednich barw podstawowych otrzymuje się barwy drugorzędowe – dwuskładnikowe, a mianowicie: oranż, fiolet, zieleń wg schematu: czerwień -j- żółcień = oranż czerwień -|- błękit = fiolet błękit -j- żółcień = zieleń

więcej