Barwy dwuskładnikowe

Przy sporządzaniu odpowiednich kolorów farb i emalii z past pigmentowych i białej farby lub emalii dużą pomocą może służyć trójkąt barw przedstawiony na fot. VIII. Istnieją trzy barwy podstawowe – pierwszorzędowe, tj, czerwień, żółcień i błękit. Ze zmieszania ze sobą odpowiednich barw podstawowych otrzymuje się barwy drugorzędowe – dwuskładnikowe, a mianowicie: oranż, fiolet, zieleń wg schematu: czerwień -j- żółcień = oranż czerwień -|- błękit = fiolet błękit -j- żółcień = zieleń

Odcień barw dwuskładnikowych zależy od przyjętych proporcji poszczególnych składników. Ze zmieszania trzech barw podstawowych w ilościach równoważnych otrzymuje się czerń wg schematu: czerwień -|- żółcień -)- błękit = czerń

Przy mieszaniu trzech podstawowych barw w ilościach nierówno- ważnych otrzymuje się brunaty, oliwy, granaty. Wymienione barwy można także otrzymać z barw dwuskładnikowych, tj. fioletu, oranżu i zieleni wg schematu: oranż -j- fiolet = brunat oranż + zieleń = oliw zieleń + fiolet = granat

Z barw dwuskładnikowych, przy odpowiednim stosunku zmieszania barw podstawowych, można także otrzymać czerń, a mianowicie: oranż -j- fiolet = czerń oranż -j- zieleń = czerń zieleń -f- fiolet = czerń

Barwy dwuskładnikowe mogą być również dopełniane do czerni przez odpowiednią barwę podstawową, a mianowicie: oranż -j- błękit = czerń fiolet -f- żółcień – czerń zieleń -[- czerwień = czerń. Czerń można także uzyskać z trzech barw dwuskładnikowych: oranż -j- fiolet -j- zieleń = czerń

Z trójkąta barw wynika, że mieszanie barw ma jak gdyby kierunek od wierzchołków do obwodu i do środka trójkąta, a nie odwrotnie. Barwy występujące w środku powinny być w zasadzie tylko rozcieńczan przez mieszanie z barwą białą. Przez odpowiednie mieszanie barw i rozcieńczanie ich z barwą białą można otrzymać również najróżniejsze odcienie barw nie wykazanych na rysunku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>