Dzienne archiwum: 24 czerwca 2017

Geneza i racjonalizacja zakazu kazirodztwa część 2

Brak tu miejsca dla wyłożenia, choćby w skrócie, doktryn, jakie się nagromadziły w literaturze naukowej poświęconej problemowi kazirodztwa. Na ogół można, biorąc z grubsza i z pewnym uproszczeniem, klasyfikować teorie usiłujące odkryć tajemnicę prapoczątków zakazu kazirodztwa jako biologiczne (w sensie somatycznym), psychologiczne, socjologiczne i kulturowe. Krańcową teorią biologiczną jest koncepcja darwinowska (którą podziela Freud, 1967) w myśl tej teorii człowiek prapierwotny na wzór swoich przodków, zwierząt, żył w małych hordach, w których panował samowładnie najsilniejszy z samców. Ponieważ samiec ten zagarniał dla zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych wszystkie samice, wyganiał z hordy innych dorosłych samców, którzy zmuszeni byli szukać zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych poza wspólnotą.

Czytaj dalej

Proces warunkowania i uczenia się – dalszy opis

Poza mechanizmami związanymi z powstawaniem odruchów warunkowych, które – aby zamienić się w stereotyp – muszą być powtarzane, gdyż w ten sposób utrwalają się, na rozwój emocjonalno-seksualny wpływa też zjawisko tmprinting, czyli jednorazowego przeżycia, pozostawiającego po sobie trwały ślad w psychice. Zjawisko to nie zostało jeszcze dostatecznie przebadane. Wiadomo jednak, że poprzez imprinting może u chłopca dojść do trwałej fiksacji konkretnego obrazu sytuacji, w której doświadcza on pierwszych silniejszych stanów pobudzenia seksualnego.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz