Daily Archives 06/24/2017

Wyroby poliestrowe

Wyroby poliestrowe do wykańczania mebli zostały wprowadzone po okresie stosowania lakierów nitrocelulozowych. Dzięki temu, że w stosunku do poprzednich odznaczają się wielu cennymi właściwościami, szybko zdobyły rynek meblarski, Cenne właściwości lakierów poliestrowych odnoszq się zarówno do wyglqdu estetycznego powłoki, trwałości w użytkowaniu, jak też i dogodności w technologii stosowania. Z ważniejszych zalet lakierów poliestrowych i utworzonych z nich powłok należy wymienić:

więcej

Charakterystyka głowicy pistoletu

Głowice instaluje się w kabinach natryskowych po kilka sztuk, w zależności od wymiarów i kształtu malowanego przedmiotu – z jednej lub z dwóch stron. Przy wykańczaniu dużych przedmiotów głowice można instalować jedna za drugą na różnych poziomach. Liczba głowic zależy od wymiarów malowanego przedmiotu. Opisane głowice stosuje się szczególnie do malowania stolarki budowlanej. Malowane przedmioty zawieszone na przenośniku przesuwają się obok głowic. Ustawienie głowic w kabinie natryskowej przedstawiono na rys, 63.

więcej

Technologia nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych

– O dobrym wykonaniu prac malarskich i lakierniczych decyduje:

– 1) odpowiednie i odpowiednio przygotowane podłoża,

więcej