Technologia nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych

– O dobrym wykonaniu prac malarskich i lakierniczych decyduje:

– 1) odpowiednie i odpowiednio przygotowane podłoża,

– 2) dobre, sprawdzone i właściwie przygotowane materiały malar- sko-lakiernicze,

– 3) odpowiednie pomieszczenia i urządzenia przystosowane do specyfiki procesu technologicznego,

– 4) pełna dokumentacja i instrukcja technologiczna obsługi poszczególnych urządzeń oraz instrukcja bhp i ppoż.,

– 5) przygotowanie i wyszkolenie niezbędnej liczby osób znających zarówno technologię, jak i organizację pracy, materiały, urządzenia itp.

Usytuowanie i wyposażenie oddziałów malarsko-lakierniczych jest uwarunkowane dwoma zasadniczymi względami:

– 1) technologią i organizacją procesu technologicznego,

– 2) przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp.

Z uwagi na technologię i organizację procesu technologicznego przy produkcji wyrobów z drewna oddział malarsko-lakierniczy powinien być zlokalizowany w ciągu produkcyjnym, pomiędzy oddziałami wykonującymi poprzedzające i następujące operacje technologiczne. Wyroby z drewna mogą być wykańczane po ostatecznym zmontowaniu i wtedy oddział obróbki wykończeniowej jest ostatnim oddziałem produkcyjnym. Wyroby z drewna często bywają wykańczane w elementach po ich wykonaniu oraz dopasowaniu do całości wyrobów i wtedy za oddziałem obróbki wykończeniowej występuje jeszcze oddział ostatecznego montażu wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>