Charakterystyka głowicy pistoletu

Głowice instaluje się w kabinach natryskowych po kilka sztuk, w zależności od wymiarów i kształtu malowanego przedmiotu – z jednej lub z dwóch stron. Przy wykańczaniu dużych przedmiotów głowice można instalować jedna za drugą na różnych poziomach. Liczba głowic zależy od wymiarów malowanego przedmiotu. Opisane głowice stosuje się szczególnie do malowania stolarki budowlanej. Malowane przedmioty zawieszone na przenośniku przesuwają się obok głowic. Ustawienie głowic w kabinie natryskowej przedstawiono na rys, 63.

Większość urządzeń rozpylających jest dostosowana do małej lepkości materiału lakierniczego. Ostatnio opracowano nowe konstrukcje pozwalające na rozpylanie materiałów lakierniczych o dość dużej lepkości. Materiał lakierniczy jest wprowadzany w pole elektrostatyczne takiego urządzenia nie za pomocą wirujących tarcz, lecz za pomocą rozpylaczy statycznych typu lotkowego. Materiał do rozpylania jest doprowadzany wężem polietylenowym, z którego wpływa do mosiężnych rurek rozpylacza, a z rurek otworkami spływa na gładkie, polerowane ostrza (lotki), z których ściekając pod własnym ciężarem w postaci kurtyny dostaje się w pole elektrostatyczne, gdzie ulega rozproszeniu na drobniutkie kropelki (25).

Kabiny do elektrostatycznego natrysku powinny być dodatkowo wyposażone w specjalne zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, szczególnie powinny mieć blokadę uniemożliwiającą dostęp do urządzeń będących pod wysokim napięciem oraz dokładne uziemienie urządzeń metalowych w celu odprowadzenia ładunków elektrycznych nie biorących udziału w procesie malowania. Kabiny natryskowe wykonuje się z materiałów przewodzących prąd, Wymagają one tak samo wentylacji, jednak o wiele mniej intensywnej niż w przypadku natrysku pneumatycznego. Prędkość przepływu powietrza w kabinie wynosi 0,1-0,2 m/s, a ilość wymienianego powietrza jest 5-krotnie mniejsza. Omówione urządzenia można łączyć w elektrostatyczne linie do malowania lub lakierowania, połączone wspólnym przenośnikiem, przeważnie podwieszonym. Instalacja i eksploatacja kabin powinna przebiegać ściśle zgodnie z instrukcją producenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>