Urządzenie przenośne do natrysku hydrodynamicznego zimnym lakierem

Wymienione zespoły, tworzące całość, są osadzone na pokrywie zbiornika na materiał malarsko-lakierniczy, o pojemności 30 I. Rozwiązanie takie pozwala na umieszczenie urządzenia na dowolnym zbiorniku z zachowaniem warunku, że zanurzenie części ssącej pompy nie przekracza 25 cm. Rura ssąca w miarę potrzeby może być przedłużana. Opisane urządzenie ma następującą charakterystykę techniczną: maksymalna wydajność pompy, l/h ok. 160 wydajność lakierowania, m2/h 100-180 maksymalne ciśnienie powietrza napędzającego, at 6 maksymalne zużycie powietrza, m3/h 12 przełożenie 30 : 1 maksymalne ciśnienie wywierane na materiał, at 180 pojemność zbiornika, I 30 masa urządzenia, kg 26

Opisane urządzenie służy do natrysku zimnym lakierem (o temperaturze ok. 22°C). Istnieją także urządzenia do natrysku podgrzanym materiałem. Przy podgrzaniu lakieru przed rozpylaniem jest możliwe stosowanie znacznie niższych ciśnień. Po wyjściu ogrzanego lakieru z dyszy pistoletu przy dość dużym ciśnieniu następuje gwałtowne przejście rozpuszczalników w stan gazu, co potęguje efekt rozpylania materiału lakierniczego.

Schemat urządzenia do natrysku hydraulicznego ogrzanym lakierem przedstawiono na rys. 58, Zasada działania urządzenia jest następująca. Pompa 1 napędzana sprężonym powietrzem zasysa lakier ze zbiornika 2 i tłoczy go poprzez zawór zwrotny 3 do zbiornika wyrównawczego 4, z którego materiał jest przetłaczany pompg obiegową 5 przez podgrzewacz 6 do pistoletu natryskowego 7. Nadmiar lakieru odpływa z pistoletu i poprzez zawór 8 jest zawracany do obiegu. Zawór 9 służy do odpowietrzania przewodów i układu krążenia. Zawór 8 jest ciągle otwarty i umożliwia ciągły obieg lakieru zarówno w czasie pracy, jak i w czasie przerw. Dzięki stałemu obiegowi jest możliwe utrzymanie stałej temperatury lakieru. Opisane urządzenie ma przełożenie 10 : 1 i pracuje przy ciśnieniu ok. 10 at.

Materiał. Do natrysku hydrodynamicznego nadają się prawie wszystkie materiały malarsko-lakiernicze, a mianowicie: farby, emalie i lakiery nitrocelulozowe, olejne, syntetyczne (16). Podstawowym warunkiem udanego natrysku jest dobre roztarcie pigmentu i dokładne wymieszanie materiału. Stopień roztarcia pigmentu w farbach i emaliach nie powinien przekraczać 20 urn. Drugim warunkiem natrysku jest stosowanie większej ilości rozpuszczalników i rozcieńczalników niskowrzących, a małej ilości wysokowrzących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>