Konstrukcje aluminiowe są ważne

Konstrukcje aluminiowe są ważne podczas budowania domów. Są one nawet niezbędne. Co do tego nie ma największych wątpliwości. Wysoka jakość takich konstrukcji to podstawa. Gdyby nie tego rodzaju konstrukcje to wiele osób chciałoby mieć takie konstrukcje. Dobra klasa konstrukcji jest znakomita, całkiem ważna dla niejednej osoby. Warto o tym pamiętać, to bardzo ważna sprawa dla każdego...

więcej

Płyty z Bayduru

Poza tym Baydur wykazuje inne korzystne właściwości wytrzymałościowe oraz odporność na wpływy atmosferyczne, odporność na działanie większości cieczy i rozpuszczalników organicznych, a także korzystne właściwości akustyczne, izolacyjne itp. Dobre właściwości mechaniczne zachowuje także przy niskich temperaturach,

więcej

Plamy najczęściej występują na okleinie dębowej

Poza wodowaniem, nasycaniem roztworem kleju i szlifowaniem powierzchnie przeznaczone pod powłoki przezroczyste wymagają często jeszcze innych zabiegów, a mianowicie: usuwania plam różnego pochodzenia, wybielania powierzchni drewna, barwienia drewna itp. oraz usuwania przebić klejowych lub zapobiegania powstawaniu takich przebić.

więcej

Opis stanowiska drukarki

Stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności i stopnia mechanizacji może być obsługiwane przez jednego, dwóch lub więcej ludzi. Dla każdego stanowiska powinien być sporządzony szkic z zaznaczeniem rozmieszczenia miejsc pracy, maszyn, urządzeń oraz odległości. Do tego powinien być dołączony szczegółowy opis postępowania czy instrukcja. Przykłady oznaczeń stosowanych na szkicach organizacyjnych przedstawiono na rys. 130, a przykłady rozmieszczenia urządzeń, obsługi i materiału obrabianego dla wybranych stanowisk wg CORM – na rys. 131 i 132.

więcej

Okleinowanie wąskich płaszczyzn

W czasie mechanicznej obróbki oklejonych elementów należy zachować daleko posuniętą ostrożność, aby nie zostały porysowane i przy układaniu nie dostały się pomiędzy elementy obce ciała (wióry, trociny Itp.). Elementy układa się w stos dokładnie spoziomowany, równo jeden na drugim. Elementy przekłada się paskami papieru falistego o szer. 3-4 cm w odstępach co 40 cm.

więcej

Minimalna długość oklein

Z przytoczonej charakterystyki oklein wynika wielkie bogactwo rysunku drewna i olbrzymie zróżnicowanie barw. Należy dodać, że poza omówionymi typami oklein występują inne, pośrednie, które trudno zakwalifikować do jakiegokolwiek typu lub rozgraniczyć niektóre typy. Do tego należy dodać różne możliwości modyfikowania rysunku przez dowolne skrawanie tak płaskie (pod dowolnym kątem do osi pnia), jak też i obwodowe (przez dowolne ustawienie wyrzynka). W grę może wchodzić także możliwość skrawania oklein nożem falistym, jak też i skrawanie oklein z bloków klejonych wg najróżniejszego układu i upodobań artystycznych. Te cechy drewna i nowoczesna technika skrawania dają nieograniczone możliwości wzbogacania rysunku i wykorzystania dekoracyjnych cech anatomicznej budowy drewna.

więcej

Lakiery poliestrowe ogólnie dostępne

Lakiery poliestrowe nanosi się na drewno lub folie dekoracyjne naklejone na podłoże. Zakres stosowania powłokowych materiałów poliestrowych, dzięki ich cennym właściwościom, ulega stałemu rozszerzaniu. Początkowe trudności z pigmentowaniem lakierów poliestrowych zostają stopniowo opanowywane i obecnie wiele krajów stosuje emalie poliestrowe.

więcej

Lakierowanie mebli

Lakierowaniu mebli stawia się najwyższe wymagania odnośnie przygotowania podłoża, materiałów malarsko-lakierniczych, stosowanych technologii, maszyn i urządzeń, higieny całego procesu, suszenia itp. Właśnie do lakierowania mebli szczególnie jest przeznaczonych większość omawianych materiałów, maszyn i urządzeń, a także część opisanych schematów technologicznych lakierowania. Do wykańczania mebli stosuje się głównie np. lakierowanie lakierami poliestrowymi, nitrocelulozowymi, a także lakierami chemoutwardzalnymi, zarówno z połyskiem, jak też i matowym czy półmatowym. Do tego samego celu stosuje się coraz szerzej lakiery poliuretanowe, które według przewidywań w najbliższej przyszłości powinny zająć jedno z pierwszych miejsc w asortymencie materiałów przeznaczonych do lakierowania mebli, z uwagi na wysokie właściwości dekoracyjne ochronne i technologiczne uzyskiwanych powłok. Schematy lakierowania wymienionymi grupami lakierów zostały podane w poprzednich rozdziałach i nie ma konieczności ich powtarzania czy uściślania, poza wskazaniami odnośnie dokładności i staranności przeprowadzenia wszystkich czynności całego procesu wykańczania.

więcej

Lakierowanie lakierem poliuretanowym cz. II

Po zmieszaniu składników oba lakiery nie wymagają rozcieńczania i powinny być zużyte w ciągu 8 godz. Do mycia naczyń i sprzętu stosuje się rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych do łodzi (8156-461-000).

więcej

Lakierowanie lakierami nitrocelulozowymi

Lakiery nitrocelulozowe znajdują zastosowanie do różnego rodzaju wykańczania wyrobów z drewna, zarówno z odkrytymi porami, jak i z porami zakrytymi, zarówno do wykonania wykończeń o różnym stopniu połysku, jak i matowych. Takie wykończenia dają powłoki o różnej grubości, poczynając od grubości praktycznie niewymiernej do grubości sięgającej 300 i więcej nm i w różnym stopniu zabezpieczają wykańczaną powierzchnię. Przy wykańczaniu lakierami nitrocelulozowymi można uzyskać niezmienioną barwę drewna, podkreślenie rysunku naturalnego, bądź zmienioną barwę drewna dzięki uprzedniemu zabarwieniu powierzchni za pomocą roztworów wodnych lub bezwodnych barwnika, albo przez naniesienie lakieru odpowiednio zabarwionego, który nie zakrywając rysunku drewna nadaje jednocześnie powierzchni odpowiednie zabarwienie. Lakiery nitrocelulozowe nadają się przede wszystkim do nanoszenia natryskowego, a także przez polewanie, zanurzanie, a niektóre także do nanoszenia walcami i pędzlem.

więcej