Lakierowanie mebli

Lakierowaniu mebli stawia się najwyższe wymagania odnośnie przygotowania podłoża, materiałów malarsko-lakierniczych, stosowanych technologii, maszyn i urządzeń, higieny całego procesu, suszenia itp. Właśnie do lakierowania mebli szczególnie jest przeznaczonych większość omawianych materiałów, maszyn i urządzeń, a także część opisanych schematów technologicznych lakierowania. Do wykańczania mebli stosuje się głównie np. lakierowanie lakierami poliestrowymi, nitrocelulozowymi, a także lakierami chemoutwardzalnymi, zarówno z połyskiem, jak też i matowym czy półmatowym. Do tego samego celu stosuje się coraz szerzej lakiery poliuretanowe, które według przewidywań w najbliższej przyszłości powinny zająć jedno z pierwszych miejsc w asortymencie materiałów przeznaczonych do lakierowania mebli, z uwagi na wysokie właściwości dekoracyjne ochronne i technologiczne uzyskiwanych powłok. Schematy lakierowania wymienionymi grupami lakierów zostały podane w poprzednich rozdziałach i nie ma konieczności ich powtarzania czy uściślania, poza wskazaniami odnośnie dokładności i staranności przeprowadzenia wszystkich czynności całego procesu wykańczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>