Lakiery poliestrowe ogólnie dostępne

Lakiery poliestrowe nanosi się na drewno lub folie dekoracyjne naklejone na podłoże. Zakres stosowania powłokowych materiałów poliestrowych, dzięki ich cennym właściwościom, ulega stałemu rozszerzaniu. Początkowe trudności z pigmentowaniem lakierów poliestrowych zostają stopniowo opanowywane i obecnie wiele krajów stosuje emalie poliestrowe.

Lakiery poliestrowe ogólnie dostępne muszą być nanoszone na powierzchnie ułożone dokładnie poziomo. Takie położenie lakierowany element musi zachować do chwili zżelowania lakieru. Dopiero wtedy można zmieniać położenie elementów i po zżelowaniu nałożonej warstwy można nakładać następną. Zazwyczaj powłoki z lakierów poliestrowych składają się z dwóch warstw.

Pewną odmianą lakierów poliestrowych są lakiery tzw. tikso- t rop owe przeznaczone do nanoszenia pistoletami natryskowymi również na powierzchnie pionowe. Inną odmianą lakierów poliestrowych są lakiery bezparafinowe, dające powłoki od razu z połyskiem, nie wymagające szlifowania i polerowania. Lakiery bezparafinowe nadają się do nanoszenia przez polewanie lub natrysk, odznaczają się dobrą roz- lewnością, wysokim połyskiem i twardością powłoki. Bezparafinowe mogą być zarówno lakiery, jak i emalie.

Ostatnią nowością wśród asortymentu wyrobów poliestrowych są żywico poliestrowe modyfikowane związkami silikonowymi. Żywice poi i – estrowo-silikonowe sq stosowane jako spoiwa termoutwardzalne z nieznacznym dodatkiem żywic melaminowych. Żywice poliestrowo-silikono- we dają powłoki o wybitnej trwałości i dobrym, długo zachowanym połysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>