Wyroby nitrocelulozowe

Wyroby nitrocelulozowe należą do wyrobów tradycyjnych. Ich właściwości zależą od rodzaju składnika podstawowego (o małej, średniej lub dużej lepkości), od właściwości użytych żywic i zmiękczaczy, jak też i od wzajemnego stosunku tych składników. Odznaczają się one stosunkowo malq zawartością substancji blonotwórczej, stosunkowo małq elastycznością i na drewnie również małą odpornością na działanie wody i czynników atmosferycznych. Poza tym wykazują znaczną twardość powłoki, która zależy w dużym stopniu od rodzaju wprowadzonej żywicy. Lakiery nitrocelulozowe dość łatwo dają się barwić i pigmentować, a także łatwo przyjmują środki matujące. Poza tym są wrażliwe na działanie promieni ultrafioletowych, pod wpływem których tracą w znacznym stopniu elastyczność, przyczepność i połysk. Przyczepność lakierów i emalii nitrocelulozowych do drewna jest niewielka i są wymagane specjalne zabiegi w celu jej poprawienia. Przyczepność ta zmniejsza się z chwilą przeniknięcia do drewna wilgoci. Z tego powodu przed nałożeniem emalii drewno np. gruntuje się wyrobami olejnymi lub nasyca specjalnymi podkładami nitro opartymi na nitrocelulozie o wysokiej lepkości. Przyczepność wyrobów nitro do drewna wzrasta z lepkością użytej nitrocelulozy. Mimo tych wad wyroby nitrocelulozowe nadal znajdują szerokie zastosowanie w meblarstwie i do wykańczania innych wyrobów z drewna, głównie dzięki krótkiemu czasowi wysychania, podatności na szlifowanie i polerowanie oraz łatwemu nanoszeniu metodą natryskową. Zarówno wykańczanie wyrobami niepigmentowanymi, jak i pigmentowanymi jest znacznie droższe niż innymi wyrobami (większe zużycie materiału i bardziej pracochłonny proces wykańczania). Przy wykańczaniu na połysk wyroby nitro wymagają wielokrotnego nakładania (5-ó warstw) oraz szlifowania i polerowania powłoki. Przy wykańczaniu drewna zarówno lakierami, jak i emaliami wyroby powinny być eksploatowane w wyrównanych warunkach klimatycznych wewnątrz pomieszczeń. Do lakierowania drewna stosowanego na zewnątrz nie należy używać lakierów i emalii nitrocelulozowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>