Kabiny natryskowe – kontynuacja

Kabiny natryskowe w zależności od przeznaczenia (rodzaj i wymiary wykańczanych wyrobów) mogą mieć różne wymiary i różne konstrukcje. Przeważnie kabina natryskowa stanowi komorę osłoniętą z trzech stron. Czwarta strona (ściana przednia) jest odsłonięta do wstawiania wyrobów do lakierowania i wyjmowania ich po lakierowaniu oraz jako dostęp do miejsca pracy dla lakiernika i równocześnie jako dopływ powietrza do kabiny. Ściana tylna, a niekiedy i boczne, stanowią miejsca odpływu zanieczyszczonego powietrza i za nimi w zasadzie sq umieszczone wyciągowe przewody wentylacyjne połączone z wentylatorami. Wentylatory zasysające powietrze z kabiny są zazwyczaj umieszczone u góry na konstrukcji kabiny. Wewnątrz kabiny znajduje się stół obrotowy, na którym umieszcza się natryskiwane wyroby lub elementy.

więcej

Inne materiały pomocnicze

Przy powierzchniowym uszlachetnianiu wyrobów z drewna mogą być stosowane dodatkowe materiały pomocnicze, Do materiałów takich można zaliczyć: Oleje – lniany lub parafinowy, stosowane jako dodatki przy poii- turowaniu.

więcej

Filtr zasysanego powietrza

Powietrze doprowadzane do pistoletów natryskowych musi spełniać odpowiednie warunki. Takie powietrze przede wszystkim musi być czyste i suche oraz mieć odpowiednią temperaturę i ciśnienie. W związku z tym każda sprężarka powinna być wyposażona w szereg urządzeń zapewniających właściwe parametry powietrza, a mianowicie: filtr zasysanego powietrza, zbiornik powietrza, manometry i regulatory ciśnienia, odwadniacz i odoliwiacz, automatyczny wyłącznik ciśnieniowy.

więcej

Blef cynkowa

Związki metali występują w wyrobach lakierniczych bądź jako sykatywy, tj, związki ołowiu, manganu, kobaltu, które powodują przyspieszenie wysychania olejów używanych w wyrobach lakierowych, bądź jako pigmenty w farbach i emaliach, które nadają tym wyrobom odpowiednią barwę i właściwości krycia malowanej powierzchni. Pierwsza grupa związków działa toksycznie na organizm ludzki, jednak nieznaczna ich zawartość w wyrobach lakierowych nie stanowi większego zagrożenia, tym bardziej, że wyroby lakierowe z dodatkiem sykatyw nie nadają się w zasadzie do natryskowego nanoszenia. Natomiast pigmenty występują w farbach i emaliach w dużych ilościach i w przypadku nanoszenia metodą natryskową lub nieprzestrzegania higieny pracy może zachodzić niebezpieczeństwo zatrucia poprzez przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Z toksycznych pigmentów należy wymienić:

więcej

Badanie materiałów malarsko-lakierniczych i powłok cz. II

Jakość powłok wykończeniowych, niezależnie od jakości i rodzaju użytego materiału powłokowego, może być obniżona przez szereg czynników powodujących tzw. wady obróbki wkończeniowej lub wady powłok, Wady obróbki wykończeniowej są przyczyną większości reklamacji występujących w obrocie uszlachetnianych wyrobów z drewna, Na powstawanie wad wpływają czynniki związane z:

więcej

Asortyment farb i emalii nitrocelulozowych i spirytusowych

– 1. Podkłady celulozowe ogólnego stosowania (4131 – -361-XXX) w kilku kolorach (biały, szary jasny, żółty, czerwony tlenkowy) sq przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni drewnianych. Nanosi się je metodq natryskowa po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) do lepkości 25-30 s. Podkłady dajq powłoki o dobrej przyczepności, elastyczne, odporne na uderzenia i o matowym połysku.

więcej

W przypadku rozlania wyrobu lakierowego..

Magazyn i poszczególne pola składowe powinny być dostosowane do rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane wyroby. Do każdego pola i do każdego rodzaju wyrobu powinien być zapewniony dobry dostęp. Niedopuszczalne jest ustawianie wyrobów na drogach dojazdowych i przejściowych magazynu. Każda partia wyrobu powinna być oznaczona wywieszką magazynową zawierającą nazwę wyrobu lakierowego, ogólną ilość, datę dostawy i okres gwarancyjny.

więcej

Parametry natrysku

Do podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego należą: lepkość materiału, rodzaj i wielkość dyszy pistoletu, ciśnienie wywierane na materiał.

więcej

Barwy dwuskładnikowe

Przy sporządzaniu odpowiednich kolorów farb i emalii z past pigmentowych i białej farby lub emalii dużą pomocą może służyć trójkąt barw przedstawiony na fot. VIII. Istnieją trzy barwy podstawowe – pierwszorzędowe, tj, czerwień, żółcień i błękit. Ze zmieszania ze sobą odpowiednich barw podstawowych otrzymuje się barwy drugorzędowe – dwuskładnikowe, a mianowicie: oranż, fiolet, zieleń wg schematu: czerwień -j- żółcień = oranż czerwień -|- błękit = fiolet błękit -j- żółcień = zieleń

więcej

Wyroby poliestrowe

Wyroby poliestrowe do wykańczania mebli zostały wprowadzone po okresie stosowania lakierów nitrocelulozowych. Dzięki temu, że w stosunku do poprzednich odznaczają się wielu cennymi właściwościami, szybko zdobyły rynek meblarski, Cenne właściwości lakierów poliestrowych odnoszq się zarówno do wyglqdu estetycznego powłoki, trwałości w użytkowaniu, jak też i dogodności w technologii stosowania. Z ważniejszych zalet lakierów poliestrowych i utworzonych z nich powłok należy wymienić:

więcej