Malowanie mebli kuchennych

Od powłok mebli kuchennych jest wymagana przede wszystkim trwałość i odporność na takie czynniki, jak: woda, rozcieńczone ługi i kwasy, alkohol, odporność na zarysowanie, brudzenie itp., a przy tym odpowiedni wygląd estetyczny, tj. barwa, połysk lub mat itp. Meble kuchenne z zasady otrzymują powłoki kryjące, dające się łatwo myć i czyścić. W grupie tej mieszczą się również meble szpitalne i inne z powłoką kryjącą.

więcej

Drewno lite

Piękny wygląd i przydatność do celów dekoracyjno-użytkowych zawdzięcza drewno swojej skomplikowanej budowie i związanym z nią własnościom fizycznym i technicznym (9).

więcej

Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych

Lakiery syntetyczne sq to lakiery, w których substancją błonotwórczą sq żywice syntetyczne. Wysychanie lakierów syntetycznych następuje na skutek odparowania rozcieńczalników i rozpuszczalników, bqdź na skutek katalitycznego działania utwardzacza.

więcej

Materiały ścierne cz. II

Stosować do narzędzi ściernych nasypowych, nie stosować do narzędzi ściernych spojonych. ) Do narzędzi ściernych nasypowych stosować ziarno nr 50. lonych przez 10. Numery najniższe odnoszą się do ziarna najdrobniejszego a najwyższe – do ziarna najgrubszego.

więcej

Technologia malowania podłóg sosnowych

– 1) farbę do gruntowania najlepiej nakładać na podłogę pędzlem, farbę rozprowadza się cienką warstwą w poprzek włókien, a następnie wyrównuje wzdłuż

więcej

Materiały malarsko-lakiernicze do wytwarzania powłok ochronnych

Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje obecnie ok. 1500 asortymentów wyrobów lakierowych. Każdy wyrób jest oznaczony pełną nazwą i symbolem handlowym. Aktualna symbolika wyrobów lakierowych składa się z trzech członów obejmujących łącznie 10 cyfr. Pierwszy człon składający się z czterech cyfr określa grupę oraz rodzaj wyrobu. Na przykład pierwsza cyfra – 4 -pierwszego członu oznacza grupę wyrobów celulozowych i spirytusowych (20). Druga cyfra precyzuje, czy wyrób jest celulozowy czy spirytusowy

więcej

Nanoszenie aerozolowe – kontynuacja

Poza tym materiały przygotowane do nanoszenia tą metodą muszą mieć specyficzne właściwości, jak np. najwyższą jakość pigmentów odznaczających się najwyższą siłą krycia, nie wykazujących zdolności do osadzania się i do tworzenia grudek. Muszą zawierać rozpuszczalniki o wysokim stopniu rozpuszczania pozostałych składników oraz o dużej szybkości parowania, gdyż parowanie propellentów pochłania znaczne ilości ciepła i obniża temperaturę w strefie parowania rozpuszczalników. Poza tym wszystkie składniki materiału lakierniczego muszą dobrze łączyć się z propellentami, to znaczy nie wytrącać składników, nie zmieniać właściwości itp.

więcej

Lakierowanie lakierem poliuretanowym

Proces technologiczny wykańczania lakierem poliuretanowym zostanie omówiony na podstawie zestawu materiałów krajowych przeznaczonych do lakierowania lodzi, sprzętu sportowego i posadzek. Oczywiście możliwe jest także lakierowanie mebli i galanterii drzewnej oraz wyrobów pamiątkarskich. W skład zestawu materiałów wchodzą dwa lakiery omówione w części dotyczącej materiałów, a mianowicie: lakier poliuretanowy do łodzi podkładowy (7619-461-000) i lakier poliuretanowy do łodzi nawierzchniowy (7619-462-000). Na proces wykańczania składają się następujące operacje zasadnicze:

więcej

Kity i szpachlówki

Kit szpachlowy, zgodnie z danymi PN-63/C-01700, jest to wyrób lakierowy w postaci pasty, stosowany do wyrównywania wgłębień, szpar itp. ubytków podłoża, nakładany miejscowo za pomocą szpachli, zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże.

więcej

Jakość i stopień przygotowania spoiwa

Najistotniejszy wpływ na jakość gotowej powłoki wywiera jakość i stopień przygotowania spoiwa. Składnik błonotwórczy nadaje powłoce najistotniejsze jej cechy, jak elastyczność, twardość, odporność na wpływy zewnętrzne itp. Spoiwo w materiale ciekłym utrzymuje cząstki pigmentów w postaci zawiesiny. Spoiwo jako substancja organiczna jest podatne na wszelkie wpływy zewnętrzne, jak zmienne działanie temperatury, działanie promieni ultrafioletowych, działanie tlenu i innych gazów oraz cząstek agresywnych substancji chemicznych zawartych w powietrzu w postaci kurzu itp,, a poza tym na wszelkie działania mechaniczne. Pod wpływem wymienionych czynników powłoka ulega powolnej, lecz stałej destrukcji określonej pojęciem starzenia się. Szybkość z jaką zachodzą procesy starzenia zależy przede wszystkim od odporności spoiwa. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki chociaż nie biorą bezpośredniego udziału w tworzeniu powłoki, gdyż odparowują z niej w całości, to jednak mają dość istotny wpływ na jej strukturę, a więc i na procesy starzenia powłoki z następujących powodów. Wprowadzone do wyrobów lakierowych z jednej strony ułatwiają zwilżanie pigmentów, a więc i ich równomierne rozprowadzenie w roztworze, z drugiej zaś w czasie wyparowywania powodują porowatość powłoki. Im większa porowatość powłoki, tym większa jej wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych.

więcej