Nanoszenie aerozolowe – kontynuacja

Poza tym materiały przygotowane do nanoszenia tą metodą muszą mieć specyficzne właściwości, jak np. najwyższą jakość pigmentów odznaczających się najwyższą siłą krycia, nie wykazujących zdolności do osadzania się i do tworzenia grudek. Muszą zawierać rozpuszczalniki o wysokim stopniu rozpuszczania pozostałych składników oraz o dużej szybkości parowania, gdyż parowanie propellentów pochłania znaczne ilości ciepła i obniża temperaturę w strefie parowania rozpuszczalników. Poza tym wszystkie składniki materiału lakierniczego muszą dobrze łączyć się z propellentami, to znaczy nie wytrącać składników, nie zmieniać właściwości itp.

Poza dobraniem propellentu do danego materiału najistotniejszą sprawą jest niezawodne działanie urządzenia. Przede wszystkim opakowania aerozolowe muszą być szczelne i wytrzymywać stosunkowo wysokie ciśnienie. W przypadku materiałów pigmentowanych opakowanie musi zawierać także urządzenie do dokładnego wymieszania materiału z pigmentem, który zawsze ma tendencje osiadania na dnie opakowania. W tym celu do opakowania daje się pewną ilość kulek szklanych, porcelanowych lub nawet metalowych. Kulki pozostają na dnie opakowania i pigment osiada na kulkach. W takim przypadku wystarczy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem, aby poruszyć kulki z pigmentem i całość dokładnie wymieszać oraz przywrócić do konsystencji nadającej się do użycia metodą aerozolową.

Poza tym bardzo istotną sprawą jest niezawodnie działający zawór z dyszą. Najlepsze do tego celu są zawory o emisji ciągłej. Zawór taki składa się z syfonu, zatyczki poruszającej się w specjalnej tulejce, wprawianej w ruch przez nacisk na guzik, oraz ze specjalnej sprężynki dociskowej i dyszy. Jak już powiedziano, propellent dostarcza energii potrzebnej do wyciśnięcia materiału lakierniczego i jego rozpylenia. Z tego względu najistotniejszą cechą propellentu jest jego temperatura wrzenia, od której zależy łatwość skraplania gazu pod możliwie niskim ciśnieniem oraz prężność par w normalnych warunkach stosowania materiału, od czego zależy wielkość ciśnienia w czasie opróżniania zbiornika. Ciśnienie to powinno być wystarczające aż do całkowitego opróżnienia i prawidłowego rozpylenia materiału lakierniczego.

Natryskowe nanoszenie materiałów malarsko-lakierniczych jest ściśle związane z wynalezieniem lakierów nitrocelulozowych, których początkowo nie potrafiono nanosić żadną inną metodą. Obecnie metoda ta przeszła wiele udoskonaleń, wynalezione zostały inne metody nanoszenia, bardziej wydajne, bardziej nowoczesne i ekonomiczne. Mimo to, metoda natryskowa jest nadal szeroko stosowana, zarówno w przemyśle, jak też i w małych zakładach oraz warsztatach, a także w gospodarstwie domowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>