Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych

Lakiery syntetyczne sq to lakiery, w których substancją błonotwórczą sq żywice syntetyczne. Wysychanie lakierów syntetycznych następuje na skutek odparowania rozcieńczalników i rozpuszczalników, bqdź na skutek katalitycznego działania utwardzacza.

– 1. Lakier chemoutwardzalny na drewno (Chemo- lak – 7310-421-000) stanowi roztwór żywic aminowych i ftalowej w mieszaninie alkoholi i węglowodorów aromatycznych. Stosuje się go do lakierowania mebli i posadzek po zmieszaniu z utwardzaczem (8221-421-000) w stosunku 100 : 12. Żywotność mieszaniny wynosi 12 godz. Daje powłoki twarde i odporne na wodę oraz rozcieńczone ługi i kwasy, a także na rozpuszczalniki organiczne. Po zmieszaniu z utwardzaczem daje się nanosić pędzlem, a po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów chemoutwardzalnych (8153-000-000) do lepkości 25-35 s również pistoletem natryskowym. Nanosi się go trzykrotnie w odstępach co 12 godz. Drugą warstwę poddaje się szlifowaniu na mokro z naftą po 24 godz. schnięcia. Połysk można zwiększyć przez polerowanie mechaniczne. Lakier stosuje się często na podłoże zagruntowane lakierem capono- wym.

– 2. Lakier chemoutwardzalny do mebli matowy (Plastlak – 7310-486-001) stanowi roztwór żywic aminowych, ftalowej i nitrocelulozy oraz środków matujących i rozpuszczalników organicznych. Lakier odznacza się krótkim czasem schnięcia, dużą twardością powłoki I odpornością na działanie wody, alkoholi i tłuszczów. W celu zachowania naturalnej barwy drewna stosuje się go na drewno uprzednio zagruntowane lakierem nitrocelulozowym matowym (4111-486-001). Lakier stosuje się po wymieszaniu z utwardzaczem (8221-421-000) w stosunku 100:8. Żywotność lakieru po zmieszaniu z utwardzaczem wynosi 8 godz. Lakier do lepkości roboczej (25-35 s) rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000). Lakier nanosi się przez natrysk lub polewanie, jedną warstwą lub dwiema w odstępach czasu 24 godz. Po utwardzeniu powlokę przeciera się wełną stalową, a następnie tamponem zwilżonym płynem do wygładzania rys po szlifowaniu.

– 3. Lakier chemoutwardzainy do nart (7310-495-000) jest roztworem żywicy ftalowej i aminowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Lakier daje powłoki twarde, o dużej przyczepności do podłoża i dobrym poślizgu, odporne na działanie wody i zmiany temperatury. Do pracy lakier miesza się z utwardzaczem (8221-421-000) w stosunku 100 : 12, Lakier po zmieszaniu z utwardzaczem nadaje się do nakładania pędzlem w ciągu 8 godz, Do pracy pistoletem natryskowym lakier rozcieńcza się rozcieńczalnikiem (8153-000-000) do lepkości 25- -35 s. Lakier nanosi się przeważnie dwukrotnie na drewno oszlifowane papierem ściernym nr 200-300 lub na powłoki emalii chemoutwardzal- nych do nart,

– 4. Lakier chemoutwardzainy do mebli z połyskiem (7310-486-000) stanowi roztwór żywic aminowo-alkidowych z dodatkiem nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych. Lakier stosuje się jako kolejną warstwę na podłoże zagruntowane lakierem nitrocelulozowym (4111-486-000) przy wykańczaniu jasnych gatunków drewna. Przy porach otwartych nanosi się 1 lub 2 warstwy, przy porach zamkniętych – 3-4 warstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>