Materiały malarsko-lakiernicze do wytwarzania powłok ochronnych

Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje obecnie ok. 1500 asortymentów wyrobów lakierowych. Każdy wyrób jest oznaczony pełną nazwą i symbolem handlowym. Aktualna symbolika wyrobów lakierowych składa się z trzech członów obejmujących łącznie 10 cyfr. Pierwszy człon składający się z czterech cyfr określa grupę oraz rodzaj wyrobu. Na przykład pierwsza cyfra – 4 -pierwszego członu oznacza grupę wyrobów celulozowych i spirytusowych (20). Druga cyfra precyzuje, czy wyrób jest celulozowy czy spirytusowy

– 41 – celulozowe

– 42 – spirytusowe

– Dalsze dwie cyfry określają rodzaj wyrobu, np,

– 4111 – lakiery nitrocelulozowe

– 4112 – lakiery acetylocelulozowe 4131 – podkłady celulozowe

– 4141 – kity szpachlowe celulozowe

– 4151 – farby celulozowe 4161 – emalie celulozowe.

Drugi człon składający się z 3 cyfr precyzuje odmianę wyrobu i przeznaczenie lub sposób stosowania, np. 424 – na metale lekkie -486 – do mebli -421 – na drewno itp.

Trzeci człon składający się również z trzech cyfr określa kolor (dwie pierwsze cyfry) i wygląd (ostatnia cyfra) np. 000 – bezbarwny -001 – bezbarwny matowy -010 – biały – 110 – żółty jasny -011 – biały matowy itp.

Cały symbol handlowy lakieru nitrocelulozowego ogólnego stosowania, matowego jest następujący: 4111-361-001. Przy oznaczaniu materiałów symbol często będzie podawany w nawiasie przy nazwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>