Jakość i stopień przygotowania spoiwa

Najistotniejszy wpływ na jakość gotowej powłoki wywiera jakość i stopień przygotowania spoiwa. Składnik błonotwórczy nadaje powłoce najistotniejsze jej cechy, jak elastyczność, twardość, odporność na wpływy zewnętrzne itp. Spoiwo w materiale ciekłym utrzymuje cząstki pigmentów w postaci zawiesiny. Spoiwo jako substancja organiczna jest podatne na wszelkie wpływy zewnętrzne, jak zmienne działanie temperatury, działanie promieni ultrafioletowych, działanie tlenu i innych gazów oraz cząstek agresywnych substancji chemicznych zawartych w powietrzu w postaci kurzu itp,, a poza tym na wszelkie działania mechaniczne. Pod wpływem wymienionych czynników powłoka ulega powolnej, lecz stałej destrukcji określonej pojęciem starzenia się. Szybkość z jaką zachodzą procesy starzenia zależy przede wszystkim od odporności spoiwa. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki chociaż nie biorą bezpośredniego udziału w tworzeniu powłoki, gdyż odparowują z niej w całości, to jednak mają dość istotny wpływ na jej strukturę, a więc i na procesy starzenia powłoki z następujących powodów. Wprowadzone do wyrobów lakierowych z jednej strony ułatwiają zwilżanie pigmentów, a więc i ich równomierne rozprowadzenie w roztworze, z drugiej zaś w czasie wyparowywania powodują porowatość powłoki. Im większa porowatość powłoki, tym większa jej wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych.

Pigmenty nadają powłoce barwę i zapewniają zdolność krycia, poza tym podwyższają odporność powłoki na działanie wody i zmniejszają skłonność do pęcznienia, podwyższają odporność powłoki na szkodliwy wpływ promieniowania słonecznego i na działanie czynników chemicznych, Dzięki pigmentom powłoki z wyrobów pigmentowanych są trwalsze od analogicznych powłok z wyrobów niepigmentowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>