Asortyment farb i emalii nitrocelulozowych i spirytusowych

– 1. Podkłady celulozowe ogólnego stosowania (4131 – -361-XXX) w kilku kolorach (biały, szary jasny, żółty, czerwony tlenkowy) sq przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni drewnianych. Nanosi się je metodq natryskowa po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) do lepkości 25-30 s. Podkłady dajq powłoki o dobrej przyczepności, elastyczne, odporne na uderzenia i o matowym połysku.

– 2. Emalie celulozowe ogólnego stosowania (4161-000-XXX) w wielu różnych kolorach sq przeznaczone do malowania wyrobów uprzednio zagruntowanych i ewentualnie zaszpachlowanych. Nie wolno ich stosować bezpośrednio na drewno. Nanosi się je przez natrysk po rozcieńczeniu, jak podkłady celulozowe, do lepkości 25-28 s. Emalie dajq powłoki o dobrym połysku, odporne na zadrapania i uderzenia, przyczepne do podłoża zagruntowanego, o dobrej podatności na szlifowanie.

– 3. Emalie nitro-kombi (4162-361-XXX) w wielu różnych kolorach sq przeznaczone do malowania natryskowego wyrobów drewnianych uprzednio zagruntowanych, kitowanych i szpachlowanych. Emalie nanosi się przez natrysk po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych kombi (8131-267-000), przeważnie w ilości trzech warstw w odstępach czasu ok. 25 min. Po wyschnięciu powłokę można szlifować i polerować. Powloką odznacza się dobrą przyczepnością, odpornością na wpływy atmosferyczne i dobrym połyskiem.

– 4. Emalie spirytusowe do zabawek (4260-478-XXX) w różnych kolorach stosuje się do malowania drewnianych modeli w odlewnictwie, zabawek i galanterii drzewnej. Emalie nanosi się pędzlem lub przez natrysk w dwóch lub trzech warstwach po rozcieńczeniu do lepkości roboczej ok. 30 s. Emalie dają powłoki szybko wysychające, o dużym połysku i twarde.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>