Blef cynkowa

Związki metali występują w wyrobach lakierniczych bądź jako sykatywy, tj, związki ołowiu, manganu, kobaltu, które powodują przyspieszenie wysychania olejów używanych w wyrobach lakierowych, bądź jako pigmenty w farbach i emaliach, które nadają tym wyrobom odpowiednią barwę i właściwości krycia malowanej powierzchni. Pierwsza grupa związków działa toksycznie na organizm ludzki, jednak nieznaczna ich zawartość w wyrobach lakierowych nie stanowi większego zagrożenia, tym bardziej, że wyroby lakierowe z dodatkiem sykatyw nie nadają się w zasadzie do natryskowego nanoszenia. Natomiast pigmenty występują w farbach i emaliach w dużych ilościach i w przypadku nanoszenia metodą natryskową lub nieprzestrzegania higieny pracy może zachodzić niebezpieczeństwo zatrucia poprzez przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Z toksycznych pigmentów należy wymienić:

Blef cynkowa – mało toksyczny pigment powodujący gorączkę tylko w wyniku świeżo wytworzonych cząstek tlenku cynkowego. Oranż chromowy i żółcień chromowa – pigmenty o stosunkowo dużej toksyczności. Przy większych stężeniach chromu wywołują martwicę i owrzodzenie śluzówki nosa oraz przebicia przegrody nosowej. Uczulenie na chrom daje objawy dychawicy oskrzelowej. Przewlekłe zatrucie powoduje bóle głowy, zapalenie jelit, zapalenie nerek, oskrzeli i płuc, powiększenie wątroby, wychudnięcie. Należy unikać natryskowego nanoszenia wyrobów zawierających związki chromu.

Błękit paryski nie jest trujący, lecz wobec wolnych kwasów lub kwaśnych soli rozkłada się z wydzielaniem cyjanowodoru który wywołuje zatrucia. Związki cyjanu są wchłaniane przez płuca i przez skórę. Cyjanowodór przy większych stężeniach wywołuje szybkie uduszenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>