Sprężarka WAN-C

Przy pracach zużywających duże ilości materiału pojemność zbiornika może dochodzić do 200 I. Zbiorniki takie ponadto są wyposażone w filtry do filtrowania materiału podawanego do pistoletów. Jest to konieczne do sprawnego działania pistoletów. W niektórych przypadkach stosuje się zespół dwóch zbiorników w ceiu zapewnienia pracy ciągłej. Podczas, gdy jeden zbiornik jest włączony do pracy, drugi jest myty, bądź uzupełnia się w nim zapas materiału. Po wyczerpaniu materiału w pierwszym zbiorniku do pracy włącza się drugi zbiornik. System dwóch zbiorników stosuje się szczególnie przy zasilaniu obiegowym.

Sprężarka WAN-C ze zbiornikiem do wyciskania lakieru dzie zależy od ilości zużywanego powietrza w ciągu godziny. Powietrze bowiem w zakładzie produkcyjnym może być potrzebne do różnych celów, jak np. napędu zmechanizowanych narzędzi, czyszczenia silników, obsługi pistoletów natryskowych itp. W zależności od tego w zakładzie instaluje się jednq małq lub dużą sprężarkę, ewentualnie stację sprężarek. Przy ciągłej pracy jednego pistoletu natryskowego potrzeba ok. 16 m3 powietrza na godzinę. W zależności od liczby pracujących pistoletów natryskowych i innych źródeł pobierania sprężonego powietrza oblicza się ilość potrzebnego powietrza i do tego dobiera się odpowiednią wielkość i wydajność sprężarki. W zależności od tego często w zakładzie wykonuje się specjalna instalację sprężonego powietrza, które od zbiornika sprężarki poprzez odpowiednie urzqdzenia i reduktory jest doprowadzane do punktów odbioru, w tym również do miejsc, gdzie przeprowadza się malowanie lub lakierowanie natryskowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>