Inne materiały pomocnicze

Przy powierzchniowym uszlachetnianiu wyrobów z drewna mogą być stosowane dodatkowe materiały pomocnicze, Do materiałów takich można zaliczyć: Oleje – lniany lub parafinowy, stosowane jako dodatki przy poii- turowaniu.

Pumeks stosowany jako wypełniacz porów również przy polituro- waniu. Stosuje się pumeks w proszku lub w kawałkach. Nafta używana do zwilżania taśmy w czasie szlifowania powłok.

Wypełniacz porów olejno-żywiczny na drewno orzech średni (2244-421-230) jest zawiesina nieorganiczną wypełniaczy i pigmentów w spoiwie olejno-żywrcznym. Wypełnia pory drewna, nie zakrywając słojów i nie zmieniając barwy drewna. Przed użyciem wypełniacz rozcieńcza się benzyną lakierową. Na powierzchnię wypełniacz nanosi się i wciera tamponem z szorstkiej tkaniny lnianej. Po upływie 1-2 min od czasu nałożenia nadmiar usuwa się z powierzchni także tamponem, wykonując ruchy koliste. Po wyschnięciu w ciągu ok. 16 godz. ewentualny nadmiar usuwa się z powierzchni przez szlifowanie na sucho papierem ściernym nr 150-240.

Wypełniacz stosuje się pod lakiery nitrocelulozowe nakładane natryskiem, walcami i polewarkami. Stosowanie wypełniaczy na drewno porowate daje znaczne oszczędności lakierów i robocizny przy wykańczaniu na połysk.

Zmywacz powłok lakierowych nitrocelulozowych (8250-922-000) stanowi mieszaninę rozpuszczalników organicznych. Służy do usuwania z podłoża starych powłok olejnych, olejno-żywicznych i nitrocelulozowych. Zmywaczem zwilża się trociny lub szmaty i obkłada powłokę przeznaczoną do usunięcia. Zwilżanie trocin lub szmat zmywaczem ma za zadanie dłuższe jego działanie. Zmiękczoną powłokę usuwa się z podłoża przez ze- skrobywanie szpachlą lub skrobakienr Po zeskrobaniu podłoże suszy się i poddaje szlifowaniu papierem ściernym. Do usuwania starych powłok można także stosować zmiękczanie ługiem sodowym lub mechaniczne usuwanie przez szlifowanie lub cyklinowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>