Lakierowanie lakierem poliuretanowym cz. II

Po zmieszaniu składników oba lakiery nie wymagają rozcieńczania i powinny być zużyte w ciągu 8 godz. Do mycia naczyń i sprzętu stosuje się rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych do łodzi (8156-461-000).

Nakładanie lakieru. Lakier po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia pędzlem i pistoletem natryskowym. Może być także stosowany przez polewanie. Lepkość lakieru wynosi ok. 16 s. Parametry natrysku: średnica dyszy 1,2 mm, ciśnienie ok. 2 at. Kolejność operacji lakierowania jest następująca:

– 1) nałożenie warstwy lakieru podkładowego,

– 2) suszenie w normalnych warunkach 8 godz.,

– 3) szlifowanie lekkie papierem ściernym nr 280 na sucho,

– 4) odpylenie,

– 5) nałożenie lakieru poliuretanowego nawierzchniowego,

– 6) suszenie w normalnych warunkach 50 min,

– 7) nałożenie ostatniej warstwy lakieru nawierzchniowego.

Ostatnia i przedostatnia warstwa lakieru, z uwagi na to, że nie podlegają żadnej obróbce uszlachetniającej, powinny być nakładane w pomieszczeniach suchych, bezpyłowych i bez przeciągów.

Utwardzanie powłoki. Nałożona powłoka z lakierów poliuretanowych utwardza się w ciągu 8 godz. w normalnych warunkach klimatycznych, jednak do całkowitego użytkowego utwardzenia potrzeba aż 2-4 dni. Czas utwardzania można znacznie skrócić przez podwyższenie temperatury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>