Daily Archives 09/06/2017

Wykańczanie na połysk metodą gorącego natrysku

Metoda ta jest stosowana do lakierowania wyrobów o małych wymiarach, np. zmontowanych skrzynek radiowych i telewizyjnych. Zestaw materiałów:

więcej